Show simple item record

Analysis of Construction of a Cutting Tool and Experimental Detection of Shearing Forcesdc.contributor.advisorLopot František
dc.contributor.authorHoštička Vladimír
dc.date.accessioned2016-05-13T08:19:52Z
dc.date.available2016-05-13T08:19:52Z
dc.date.issued2015-06-08
dc.identifierKOS-532798214405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63301
dc.description.abstractPráce se zabývá analýzou konstrukce stávajícího stříhacího nástroje. Obsahuje literární přehled zahrnující problematiku střižných nástrojů a problematiku odporové tenzometrie. Praktická část se zabývá analytickou analýzou jednotlivých míst původního konstrukčního řešení, součástí je popis experimentálního měření střižných sil. Práce vznikla ve spolupráci s firmou ČZ Řetězy a.s. sídlící ve Strakonicích.cze
dc.description.abstractThe thesis analyzes the current structure of the cutting tool. It contains a literature review including the issue of cutting tools and the issue of resistance strain gages. The practical part deals with the analytical analysis of various locations of the original structural design, includes a description of the experimental measurements of shearing forces. The thesis was created in collaboration with ČZ chains company located in Strakonice.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectanalýza, konstrukce, experiment, střižná síla, vibrační korozecze
dc.subjectanalysis, construction, experiment, shearing force, vibrational corrosioneng
dc.titleAnalýza konstrukce stříhacího nástroje a experimentální zjištění střižných silcze
dc.titleAnalysis of Construction of a Cutting Tool and Experimental Detection of Shearing Forceseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-07-01
dc.contributor.refereeMarek František
theses.degree.disciplineDopravní, letadlová a transportní technikacze
theses.degree.grantorústav konstruování a částí strojůcze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record