Show simple item record

Google Cloud Apps for Company Activities Support

dc.contributor.advisorNáplava Pavel
dc.contributor.authorJirásek Tomáš
dc.date.accessioned2016-04-07T14:40:17Z
dc.date.available2016-04-07T14:40:17Z
dc.date.issued2015-06-08
dc.identifierKOS-587865382605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63123
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vhodností použití cloudové služby Google Apps pro podporu firemních činností. Práce nejprve popisuje fungování, výhody a nevýhody obecných cloudových služeb a analyzuje cloudové řešení Google Apps. V další části se práce zabývá typickými scénáři použití řešení Google Apps a hledání podstatných parametrů rozhodujících o vhodnosti použití Google Apps. Na základě těchto parametrů je vytvořen průvodce vhodnosti využití služby Google Apps.cze
dc.description.abstractBachelor thesis deals with suitability to use Google Apps cloud service to support business activities. At the beginning bachelor thesis describes the functionality, advantages and disadvantages of general cloud services and analyzes Google Apps cloud solution. The next part deals with typical scenarios of usage of Google Apps solution and search important parameters that are critical for suitable usage of Google Apps. Based on these parameters guide of suitable use of Google Apps is created.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectcloud computing, cloudové řešení Google Apps, porovnání cloudových řešení Google Apps a Microsoft Office 365, porovnání cloudových řešení Google Apps a Zoho, porovnání Google Apps a on-premise řešení, průvodce využitelnosti Google Appscze
dc.subjectcloud computing, Google Apps cloud solution, comparison of Google Apps and Microsoft Office 365, comparison of Google Apps and Zoho, comparison of Google Apps and on-premise solution, guide of suitable use of Google Appseng
dc.titleMožnosti využití cloudového řešení Google Apps pro podporu firemních činnostícze
dc.titleGoogle Cloud Apps for Company Activities Supporteng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-22
dc.contributor.refereeVozárová Pavla
theses.degree.disciplineInformační systémy a managementcze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record