Show simple item record

Enhancing Availability of Services in Multi-Tenant Environment Using Software-Defined Networking

dc.contributor.advisorHégr Tomáš
dc.contributor.authorKlepáč Martin
dc.date.accessioned2016-04-07T14:37:42Z
dc.date.available2016-04-07T14:37:42Z
dc.date.issued2015-06-08
dc.identifierKOS-587864418605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63029
dc.description.abstractRapídny nárast klientskych požiadavkov na poskytovateľov služieb dátového centra prípadne cloudu sa ocitá v rozpore s tradičnými, málo pružnými konceptami fungovania sietí. V záujme zachovania flexibility, ktoré dátové centrá svojim zákazníkom sľubujú, je potrebné odstrániť tento rozpor, napríklad s využitím inovatívneho konceptu softvérovo definovaných sietí. Táto diplomová práca využíva tento koncept pri snahe zlepšiť proces živej migrácie virtuálnych strojov tak, aby nedostupnosť služieb behom migrácie bola minimalizovaná. Práca je zameraná na oblasť malých až stredne veľkých dátových centier. Z tohto dôvodu sú výstupy práce založené na reálnych modeloch komunikácie v danom prostredí. Výsledkom tejto práce a implementácie príslušného programu je zistenie, že latencia a stratovosť paketov sa vďaka proaktívnemu prístupu k riadeniu siete dokáže mierne znížiť v porovnaní s klasickým prístupom založeným na L2 prepínaní, čím dochádza k zvýšeniu dostupnosti služieb bežiacich na virtuálnom stroji, ktorý podstupuje živú migráciu.cze
dc.description.abstractThe immense growth of client requirements imposed on data center and cloud providers results in a conflict with traditional networking concepts lacking the required agility. In order to promote flexibility, which data center providers promise to their clients, this discrepancy needs to be resolved, for instance by employing the novel concept of Software Defined Networking (SDN). This diploma thesis utilises this concept in order to minimise service downtime while performing live virtual machine migration. The work is aimed at small/medium-sized data centers and hence the findings are based on real communication patterns found within such environments. The results of the thesis and implemented application show that latency and packet loss is slightly diminished thanks to the proactive approach taken during network topology changes when compared to the traditional approach based on L2 forwarding. Hence, the overall service availability within the virtual machine undergoing live migration is enhanced.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectSDN, softvérovo definované siete, živá migrácia, ONOS, SDN kontrolér, virtuálny switch, Open vSwitch, overlay siete, orchestrátor, OpenNebulacze
dc.subjectSDN, software defined networking, live VM migration, ONOS, SDN controller, virtual switch, Open vSwitch, overlay networks, orchestrator system, OpenNebulaeng
dc.titleZvýšení dostupnosti služeb v multitenantním prostředí pomocí softwarově definovaných sítícze
dc.titleEnhancing Availability of Services in Multi-Tenant Environment Using Software-Defined Networkingeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-06-11
dc.contributor.refereeProcházka Antonín
theses.degree.disciplinePočítačové systémy a sítěcze
theses.degree.grantorkatedra počítačových systémůcze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record