Show simple item record

Continual Evolution Algorithmdc.contributor.advisorBuk Zdeněk
dc.contributor.authorJiran Tomáš
dc.date.accessioned2015-07-15T12:00:16Z
dc.date.available2015-07-15T12:00:16Z
dc.identifierKOS-671072229805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/62202
dc.description.abstractTato práce se zabývá především implementací a testováním algoritmu kontinuální evoluce (CEA). Jedná se o optimalizační algoritmus, který patří mezi takzvané evoluční algoritmy. Kombinuje evoluční optimalizační přístup s lokální prohledávací funkcí, což umožňuje snížit počet fitness ohodnocení nutných k nalezení vhodného řešení daného optimalizačního problému. Práce pokrývá stručný úvod do problematiky evolučních algoritmů a algoritmu kontinuální evoluce. Dále pojednává o zvolené implementaci tohoto algoritmu, o provedených experimentech a obdržených výsledcích.cze
dc.description.abstractThe main topic of this thesis is the implementation and benchmarking of the Continual Evolution Algorithm (CEA). It's an optimization algorithm, which belongs to so-called evolutionary algorithms. It combines an evolutionary optimization approach with a local search method so as to decrease the number of fitness evaluations needed to find a good enough solution for a specific optimization problem. The thesis covers a brief introduction to evolutionary algorithms and the Continual Evolution Algorithm. Then, chosen implementation of the algorithm, executed experiments and obtained results are presented.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectoptimalizace, evoluční algoritmus, algoritmus kontinuální evoluce, BBOB, JCOOLcze
dc.titleAlgoritmus kontinuální evolucecze
dc.titleContinual Evolution Algorithmeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDrchal Jan
theses.degree.disciplineSoftwarové systémycze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record