Show simple item record

Use of Office 365 for business processes support

dc.contributor.advisorNáplava Pavel
dc.contributor.authorStrial Štěpán
dc.date.accessioned2015-07-14T13:10:11Z
dc.date.available2015-07-14T13:10:11Z
dc.identifierKOS-670806415405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/62191
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá využitelností Office 365 pro podporu firemních činností. Teoretická část seznamuje s problematikou cloud computingu v malých a středních podnicích a pak především s Office 365. Je v ní zahrnuto jak porovnání s on-premise řešením tak se službami jiných poskytovatelů. Praktická část obsahuje případovou studii nasazení Office 365 ve vybrané firmě. Analyzuje současnou situaci a popisuje, jaký by měl být stav po nasazení. V závěru je uvedeno, jak se celé nasazení promítne do finanční situace firmy.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with use of Office 365 for business processes support. The theoretical part introduces cloud computing in small and medium businesses and introduces Office 365. Next part shows differences between Office 365 and on-premise solutions. The practical part includes a case study of deploy Office 365 in a selected company. It analyzes current situation and describes the state after deployment Office 365. At the end,it is mentioned how the whole deployment will be reflected in the company's financial situation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectmalá firma, on-premise, cloud computing, Office 365cze
dc.titleVyužití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činnostícze
dc.titleUse of Office 365 for business processes supporteng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typebachelor's thesiseng
dc.contributor.refereeZoubek Lukáš
theses.degree.disciplineManažerská informatikacze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeSoftwarové technologie a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record