Show simple item record

Use of Cloud Services in Nonprofit Organizationsdc.contributor.advisorNáplava Pavel
dc.contributor.authorKřivánek Martin
dc.date.accessioned2015-05-28T12:06:37Z
dc.date.available2015-05-28T12:06:37Z
dc.identifierKOS-587865372605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/62071
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá využitím cloudových technologií v neziskových organizacích, na základě analýzy potřeb neziskových organizacích v České republice. Práce obsahuje i náhled do fungování takovýchto organizací, pro názornost je podrobena detailnější analýze studentská nezisková organizace IAESTE ČVUT Praha. Cílem práce je zefektivnit fungování neziskových organizací za pomoci cloudových technologií. Tento cíl lze rozdělit do čtyř skupin: analýza neziskových organizací, specifikace cloudových služeb, analýza poskytovatelů cloudových služeb a případová studie nasazení cloudových služeb. V praktické části práce jsou ukázány hmotné a nehmotné benefity, které vyplívají z nasazení cloudového řešení. Přínos práce je ve zpracování poměrně neznámé domény neziskových organizací, na kterou je aplikována problematika cloudů. Výsledkem je komplexní práce, kterou je možné použít při rozhodování v praxi.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the use of cloud technology in nonprofit organizations, based on the analysis of needs of nonprofit organizations in the Czech Republic. The bachelor´s also includes insights into the functioning of these organizations, for clarity, is subjected to detailed analysis of the students organization IAESTE CTU Prague. The aim is to streamline the functioning of nonprofit organizations with the help of cloud technologies. This goal can be split to the four groups: analysis of nonprofit organizations, specifications cloud services, cloud providers analysis and case study using cloud services. The case study is focused on a specific nonprofit organization, illustrating the material and immaterial benefits, which are related from cloud. Benefits of the work are in the elaborating of relatively unknown domain nonprofit organizations to which it is applied the cloud theme. The result of this thesis is a complex work, which can be used in decision-making in practice.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectNeziskové organizace, cloud, usnadnění činnosti, analýza neziskových organizací, IAESTE, BPM, Microsoft Office 365, benefity, úspora času, úspora financí, úspora lidských zdrojů, ČVUT, FEL, STM, MIcze
dc.titleVyužití cloudových služeb v neziskových organizacíchcze
dc.titleUse of Cloud Services in Nonprofit Organizationseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDobiáš Martin
theses.degree.disciplineManažerská informatikacze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeSoftwarové technologie a managementcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record