Show simple item record

Inteligent Algorithms for Petrol Station Inspectionsdc.contributor.advisorKopřiva Štěpán
dc.contributor.authorJandová Kateřina
dc.date.accessioned2015-05-28T12:02:07Z
dc.date.available2015-05-28T12:02:07Z
dc.identifierKOS-587865373205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/62066
dc.description.abstractEfektivní kontroly pohonných hmot na benzinových stanicích jsou důležitým úkolem pro ochranu spotřebitelů. Kontroly benzinových stanic zajišťuje nejen stát, ale i soukromé firmy. V naší práci se zaměřujeme na vytvoření programu pro generování rozvrhu inspekcí benzinových stanic na základě herně-teoretického modelu stanic při uvažování rozpočtu na inspekce na daný rok. Pro vytvoření modelu jsme použili reálná data poskytovaná českou obchodní inspekcí. Pro spočtený rozvrh zároveň nalezneme optimalní trasu, po které inspektor projede zadané stanice. Výstupem programu je tedy rozvrh pro inspektora a přesná trasa, kterou má inspektor projet. Program musí vše spočítat tak, aby splnil rozpočet, který mu zadáme. Vzhledem ke složitosti úlohy program špatně škáluje a problém umí vyřešit pouze pro omezený počet vstupních benzinových stanic. Řešení programu trvá od desítek sekund až po jednotky minut v závislosti na počtu vstupních benzinových stanic.cze
dc.description.abstractEffective inspection of fuel at petrol stations is important task to protect consumers. Inspections of petrol stations are ensured not only by the state but also by private companies. In our work we focus on developing a program for generating schedule of inspections. We create the program on basis of game theoretical model stations and we consider budget for inspections for one year. We use real data provided by the Czech Trade Inspection for creating the model. For the created schedule, we calculate the optimal route. The output of the program is schedule for the inspector and exact route which inspector has to ride out. We draw the route into the map. The program has to satisfy the budget which we define in Czech crowns. Due to the task's difficulty, the program can find solution only for limited amount of petrol stations and doesn't scale properly. Finding a solution can take as little as few seconds but with increasing amount of stations, this can take up to a few minutes.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectTeorie her, Problém obchodního cestujícího, Optimalizace, Lineární programování, Pohonné hmoty, Benzinové stanicecze
dc.titleInteligentní algoritmy pro inspekci benzínových staniccze
dc.titleInteligent Algorithms for Petrol Station Inspectionseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVonásek Vojtěch
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record