Show simple item record

Identification of Models of Physical Processes in Road Tunnels

dc.contributor.advisorŠulc Jan
dc.contributor.authorTalíř Vojtěch
dc.date.accessioned2015-05-28T12:02:00Z
dc.date.available2015-05-28T12:02:00Z
dc.identifierKOS-587865371405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/62063
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá matematickým popisem fyzikálních jevů v určitých typech tunelu, kde prvním typem je tunel s jednou výjezdovou rampou a druhým typem je tunel bez paralelně napojených ramp. Pro tyto dva případy je navrhnut zjednodušený matematický model rychlosti proudění vzduchu a koncentrací škodlivin. Z důvodu nepřesnosti matematického popisu fyzikálních jevů v tunelu jsou následně vyvinuty algoritmy pro jejich zpřesňování, které jsou nakonec otestovány s využitím reálných naměřených dat z několika tunelů v České republice.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with mathematical description of physical processes in certain types of road tunnels, where the first one is a tunnel with one exit ramp and the second one is a tunnel without ramps connected in parallel. For these two cases a simplified mathematical model of airflow velocity and concentration of pollutants is developed. Due to inaccuracies in the mathematical description of physical processes in the tunel, several algorithms refining these models are developed. Compensation methods are finally tested using real data which were measured in several road tunnels in the Czech Republic.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectsilniční tunel, matematický model, rychlost proudění vzduchu, koncentrace škodlivin, kompenzační metodycze
dc.titleIdentifikace modelů fyzikálních procesů v silničních tunelechcze
dc.titleIdentification of Models of Physical Processes in Road Tunnelseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typebachelor's thesiseng
dc.contributor.refereePořízek Jan
theses.degree.disciplineRobotikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record