Show simple item record

Entrepreneurship (how to run startup) under multinational enterprise (MNE)dc.contributor.advisorŠvík Martin
dc.contributor.authorPětník Jiří
dc.date.accessioned2015-05-28T11:59:37Z
dc.date.available2015-05-28T11:59:37Z
dc.identifierKOS-587865378205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/62029
dc.description.abstractCílem této práce je zaměřit se na startupy - velmi dynamické a nově založené projekty či začínající firmy, jejichž záměrem je ve většině případů realizovat inovace; v rámci nadnárodních podniků - jednoduše velkých společností s jasnými pravidly a interními politikami, které se soustředí na obchod v mnoha zemích po celém světě. Tato práce předkládá ucelený přehled o startupech. V kontextu globalizace se snaží vysvětlit specifika nadnárodní společnosti a oba klíčové termíny kombinuje s pomocí korporátního podníkání / intrapodnikání. V analytické části práce je stručně zhodnoceno současné prostředí v České republice ve vztahu ke startupům a korporátnímu podnikání. Na základě výsledků existujících výzkumů a s pomocí navrženého empirického výzkumu aplikovaného ve zvolené nadnárodní korporaci tato práce předkládá možné modely jak lze startupy zařadit do prostředí nadnárodní korporace a za jakých podmínek.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to focus on the startups - dynamic and newly established projects or starting companies particularly designed to bring some innovation; within the environment of multinational enterprise (MNE) -- simply the big company with clear policies and rules intended to do the business in many countries around the world. This thesis provides a comprehensive overview about startups. In the context of globalization it explains the multinational enterprise and it combines both key terms together via a discussion about corporate entrepreneurship / intrapreneurship. The analytical part of this work assesses the current environment of the Czech Republic in relation to startups and corporate entrepreneurship. Based on the results of existing researches and with help of proposed empirical research applied in the chosen multinational enterprise, the thesis makes available few possible models how the startups can be incorporated in the environment of multinational enterprise and under what conditions.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectstartup, nadnárodní společnost, globalizace, korporátní podnikání, intrapodnikání, empirický výzkumcze
dc.titleEntrepreneurship (how to run startup) under multinational enterprise (MNE)cze
dc.titleEntrepreneurship (how to run startup) under multinational enterprise (MNE)eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereePodivínský Tomáš
theses.degree.disciplineEkonomika a řízení elektrotechnikycze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record