Show simple item record

Differences in Behavioral Data Between Gifted and Average Adolescents

dc.contributor.advisorŠtěpánová Karla
dc.contributor.authorDvořák Jakub
dc.date.accessioned2015-05-28T11:46:42Z
dc.date.available2015-05-28T11:46:42Z
dc.identifierKOS-587865373305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/62022
dc.description.abstractTato práce se zabývá zpracováním a následnou analýzou behaviorálních dat naměřených v úloze mentální rotace. Na jejich základě následně porovnávám skupinu průměrně nadaných a velmi nadaných adolescentů. Nejprve se zabývám měřením a jednoduchým praktickým zpracováním EEG signálu za pomocí toolboxu PSGLab. Následně se zaměřuji na srovnávání dvou skupin lidí rozdělených v závislosti na jejich IQ - skupinu Menza a skupinu AVG. Postupně analyzuju jejich charakterové dotazníky a výsledky úlohy mentální rotace. Snažil jsem se potvrdit domněnku o tom, že skupina nadaných adolescentů bude dosahovat vyšší přesnosti a nižších reakčních časů než skupina průměrně nadaných adolescentů. Současně se mnou na stejném tématu pracoval spolužák Petr Bukovský, který se ale oproti mně zaměřil ve své bakalářské práci na analýzu rozdílů mezi jednotlivými skupinami v samotném EEG signálu.cze
dc.description.abstractThis project is mainly about processing and analyzing behavioral data which were measured in mental rotation task. Based on those data I compare two groups where one is consisted of average-talented teenagers and the other consists of highly talented teenagers. First I focus on measurement and basic processing of EEG signal using PSGLab Matlab toolbox. Afterwards I lock myself on comparing two groups of people divided into groups based on their IQ - group Menza and group AVG. Step by step I analyze their character forms and results of mental rotation task. I was trying to confirm hypothesis that group of highly gifted teenagers would be more accurate and would have lower reaction times than the group of average-talented teenagers. At the same time my colleague Petr Bukovský was working on similar project in his bachelor project. Unlike me, he was analyzing the differences between exact same groups based only on EEG signals.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectÚloha mentální rotace EEG IQ Adolescenticze
dc.titleAnalýza behaviorálních dat nadaných a průměrně nadaných adolescentůcze
dc.titleDifferences in Behavioral Data Between Gifted and Average Adolescentseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typebachelor's thesiseng
dc.contributor.refereeSieger Tomáš
theses.degree.disciplineRobotikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record