Show simple item record

Optimization of Clinical Trial Inspection Process

dc.contributor.advisorVaněk Ondřej
dc.contributor.authorOndráčková Lada
dc.date.accessioned2015-05-28T11:46:23Z
dc.date.available2015-05-28T11:46:23Z
dc.identifierKOS-587865369605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/62011
dc.description.abstractPokud farmaceutická firma vyvíjí novou látku, pak je pro ni velice důležité, aby obdržela korektní data z klinického testu od lékaře, který kontrolovalje v průběhu testu vliv látky na pacienty. Tedy, pokud si chce být farmaceutická firma jista, že od lékaře obdrží data, která lékař nezměnil, pak ho musí průběžně kontrolovat. V této práci jsme se zaměřili na optimální plánování inspekcí v jedné fázi klinických testů. Formalizovali jsme tento problém jako hru mezi farmaceutickou firmou a lékařem, kde inspektoři farmaceutické firmy kontrolují lékaře tak, aby maximalizovali pravděpodobnost, že lékaři posílají pouze korektní data. Nejprve jsme formalizovali problém jako časově nezavilý, od kterého jsme odvodili časově závislý model pro plánování inspekcí. V časově závislém modelu bereme v úvahu, že každý týden ovlivňuje rozhodnutí o účinnosti látky s jinou váhou. Optimální plán inspekcí hledáme v podobě Nashova a silného Stackelbergova equilibria podle struktury užitkové funkce hráčů. Nad rámec zadání jsme dekomponovali problém rozdělování celkového rozpočtu na inspekce, kde plánujeme pokrytí inspekcemi celého klinického testu přes všechny fáze. Nakonec jsme zhodnotili naimplementované algoritmy na daných scénářích a ukázali vlastnosti řešení a škálovatelnosti algoritmu hledajiciho řešení.cze
dc.description.abstractIf the pharmaceutical company develops new drug, then it is very important to observe correct data from the clinical trial from the doctor, who controls drug's effect on the participants in the trail. If the pharmaceutical company wants to be certain that the doctor reports correct data then they have to inspect him. In this thesis, we focus on optimal scheduling inspections in one phase of the clinical trial. We formalize problem as the game between the pharmaceutical company and the doctor, where the pharmaceutical company though the inspector wants to protect data from the testing from the doctor's changes. Firstly, we formalize the game as time independent model and then we extend time dependent model for scheduling inspections. Time dependent model respects that every week in trial has different weight for decision about the efficiency of the tested drug. The optimal schedule for inspections is found using Nash and Stackelberg equilibrium with dependence on the utility function of the agents. Out of the assignment, we decompose the problem of budget division, where we plan coverage of all clinical trial by the inspections. Finally, we evaluate implanted algorithms on defined scenarios and show performance and scalability of the algorithm.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectKlinické testy;teorie her;inspekční procesy;optimalizacecze
dc.titleOptimalizace inspekčních procesů klinických testůcze
dc.titleOptimization of Clinical Trial Inspection Processeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typebachelor's thesiseng
dc.contributor.refereeBošanský Branislav
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record