Zobrazit minimální záznam

Optimization of energy consumption in the family house

dc.contributor.advisorČernohous Josef
dc.contributor.authorMengr Miroslav
dc.date.accessioned2015-05-28T11:46:08Z
dc.date.available2015-05-28T11:46:08Z
dc.identifierKOS-587865363605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61994
dc.description.abstractV této bakalářské práci jsou popsány jednotlivé formy energie a jejich provázanost s rodinným domem. Na základě zjištěných tepelně technických parametrů, jako např. tepelná ztráta budovy, jsou navržena opatření pro snížení spotřeby energie. Především se jedná o alternativní systém vytápění. Závěrečné ekonomické zhodnocení předkládá výhodnost a porovnání jednotlivých řešení.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis describes individual forms of energy and its connection with a family house. Some arrangements for reduction of energy consumption are designed on the basis of discovered heat technical parameters, such as thermal loss. Mainly it is alternative system of heating. Concluding economical assessment gives advantageousness and comparison of every single solution.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectenergie, návrh vytápění, tepelná ztrátacze
dc.titleOptimalizace spotřeby energie v RDcze
dc.titleOptimization of energy consumption in the family houseeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typebachelor's thesiseng
dc.contributor.refereeHrochová Michaela
theses.degree.disciplineElektrotechnika a managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam