Show simple item record

Capacity remuneration mechanisms in energy sectordc.contributor.advisorKrálík Tomáš
dc.contributor.authorMartínek Jakub
dc.date.accessioned2015-05-28T11:46:08Z
dc.date.available2015-05-28T11:46:08Z
dc.identifierKOS-587865366805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61990
dc.description.abstractHlavním cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku kapacitních mechanismů na trhu s elektrickou energií a provést modelový propočet kapacitních plateb pro výrobce elektřiny. Začátek práce je věnován současné situaci na energetických trzích Evropské unie a faktorům, které ovlivňují tyto trhy. V druhé části práce je popsána úloha kapacitních mechanismů na trhu a rozdělení na tři základní druhy - kapacitní platby, strategické rezervy a kapacitní trhy. V následující části je uveden modelový výpočet nákladů na výrobu v elektrárnách na jaderné a fosilní paliva, ze kterých se stanovuje výše kapacitních plateb. Poslední část se zabývá výpočtem kapacitních plateb a analýzou velikosti plateb na ceně elektrické energie na burze.cze
dc.description.abstractThe main objective of this thesis is to describe capacity mechanisms on the electricity market and make the model calculation of the capacity payment for electricity producers. The beginning is devoted to the current situation in the energy markets of the European Union and factors that affect these markets. The second part describes the role of capacity mechanisms and division into three basic types - capacity payments, strategic reserves and capacity markets. The following part describe a model calculation of production costs in nuclear fossil fuel power plants, of which determine the amount of capacity payments. The last part deals with the calculation of capacity payments and analysing the size of payments to the price of electricity on the exchange.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectkapacitní mechanismy, kapacitní platby, strategické rezervy, kapacitní trhy, silová elektrická energie, energetický trh, energetická burza, Evropská unie, EUcze
dc.titleKapacitní mechanismy v elektroenergeticecze
dc.titleCapacity remuneration mechanisms in energy sectoreng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBemš Július
theses.degree.disciplineElektrotechnika a managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record