Zobrazit minimální záznam

Efficient Many-to-Many RANSAC

dc.contributor.advisorChum Ondřej
dc.contributor.authorŠerých Jonáš
dc.date.accessioned2015-05-28T11:42:12Z
dc.date.available2015-05-28T11:42:12Z
dc.identifierKOS-587865362205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61987
dc.description.abstractV této bakalářské práci se věnujeme problému robustního odhadu dvoupohledové geometrie z mnohonásobných korespondencí. Způsoby, kterými se standardně získávají tentativní korespondence, zajištují, že se každý zájmový bod uplatní pouze v jediné potenciální korespondenci. Tyto konstrukce množiny potenciálních korespondencí, obvykle založené na testu poměru vzdáleností~\cite{Lowe2004}, nebo na vzájemné blízkosti~\cite{Matas2002} příznaků, přirozeně vyřazují potenciálně víceznačné korespondence. Ukazujeme, že v některých typech scén, například ve scénách obsahujících opakované struktury, nesou mnohonásobné korespondence cenné informace, které mohou být využity pro vylepšení odhadu geometrie. Navrhujeme čtyři nové varianty algoritmu \loransac, z nichž všechny využívají mnohonásobných korespondencí k tomu, aby v určitých situacích poskytly lepší výsledky než standardní \loransac. Shromáždili jsme přes 50 dvojic fotografií ze standardních testovacích datových sad obohacených o naše vlastní snímky a využili je k otestování navrhovaných algoritmů a jejich porovnání se standardním algoritmem \loransac. Na základě výsledků těchto testů jsme potvrdili, že jeden z námi navrhovaných algoritmů překonává standardní \loransac a přitom v případech, které zvládá původní algoritmus řešit dobře, není výpočetně náročnější.cze
dc.description.abstractIn this bachelor thesis, we investigate the problem of robust two-view geometry estimation from many-to-many correspondences. In standard approaches, the construction of tentative correspondences ensures that each feature point participates in at most one potential correspondence. Such constructions, typically based on a distance ratio~\cite{Lowe2004} test or mutually nearest property~\cite{Matas2002}, naturally drops potentially ambiguous correspondences. We show, that for certain types of scenes, such as those containing repeated structures, many-to-many correspondences contain valuable information that can be utilized in order to improve the geometry estimation. Four new variants of the \loransac algorithm are proposed, each of them using the additional many-to-many correspondences in order to get better results than the standard algorithm in some scenarios. We have collected more than 50 image pairs from standard benchmark datasets and our own photos and used them to test all of our proposed algorithms against the state-of-the-art \loransac. Based on the experimental results, we have concluded, that one of our proposed algorithms outperforms the standard \loransac, while not introducing any additional computational cost in the cases, when the original algorithm works well.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectLO-RANSAC; mnohonásobné korespondence; opakující se strukturycze
dc.titleEfektivní RANSAC z nejednoznačných korespondencícze
dc.titleEfficient Many-to-Many RANSACeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typebachelor's thesiseng
dc.contributor.refereeMatoušek Martin
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam