Show simple item record

Incremental Strategy Generation Methods for Stochastic Zero-SumGames

dc.contributor.advisorBošanský Branislav
dc.contributor.authorKryška Marek
dc.date.accessioned2015-05-28T11:31:29Z
dc.date.available2015-05-28T11:31:29Z
dc.identifierKOS-587865356705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61938
dc.description.abstractTeorie her se v dnešní době promítá do stálé většího počtu disciplín. Lze její pomocí řešit jak samotné společenské hry, od níž je název teorie her odvozen, tak především ekonomické, hospodářské nebo vojenské cíle. Problematika zasahuje do každého rozhodovacího procesu, kde se účastníci snaží nějak predikovat chování ostatních vlivů - jiných hráčů a maximalizovat užitek svůj nebo nějaké skupiny. Ovšem mnohé převedení reálných případů do matematického modelu a případných dalších speciálních forem teorie her s sebou nese spoustu problémů. Kromě neuchopitelnosti skutečného světa do konečného počtu akcí a stavů je to hlavně problém rozsáhlosti a velikosti dat. S rostoucí velikostí hry roste i čas jejího zpracování, což může být kritické, pokud nám záleží na přesném výsledku v reálném čase.cze
dc.description.abstractGame Theory is today reflected in a growing number of disciplines. With it we can solved the classic board games from which exists the current name of the game theory, but mainly economic, military or economic targets. The issue affects every decision-making process, where participants try to somehow predict the behavior of other influences - other players and maximize some profit. However, many real cases carries in a mathematical model or any other special forms of game theory a lot of problems. In addition to the difficult transfer of the real world into a finite number of events and conditions, it is mainly a problem of the breadth and size of data. With the growing size of the game grows the time of processing, which is critical if we depend on accurate results in real time.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectstochastická nekonečná hra, Nashovo eqilibrium, hodnota hry, iterační algoritmuscze
dc.titleMetody generování strategií pro stochastické hry s nulovým součtemcze
dc.titleIncremental Strategy Generation Methods for Stochastic Zero-SumGameseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typebachelor's thesiseng
dc.contributor.refereeKopřiva Štěpán
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record