Show simple item record

Brushless DC 13kW Traction Motor with Permanent Magnets

dc.contributor.advisorBuhr Karel
dc.contributor.authorPlešinger Jaroslav
dc.date.accessioned2015-05-28T11:31:27Z
dc.date.available2015-05-28T11:31:27Z
dc.identifierKOS-587865355805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61931
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce bylo navrhnout bezkartáčový stejnosměrný trakční motor 13 kW s permanentními magnety jako alternativu k asynchronnímu motoru stejného výkonu, provést simulaci funkce stroje, analyzovat vypočtená data. K danému účelu měl být použit program Maxwell3D od společnosti Ansoft. Návrh byl proveden úpravou rotoru asynchronního motoru dle skript [4], protože bakalářský studijní plán nezahrnuje problematiku návrhu točivých strojů. Úprava rotoru byla provedena záměnou klecového vinutí za rotor s permanentními magnety. Statorová konstrukce zůstala stejná. Následně byly porovnány parametry navržených motorů a provedeny simulace funkce stroje v programu Maxwell3D.cze
dc.description.abstractThe Objective of this bachelor's degree project was propose the brushless DC traction motor 13 kW with permanent magnets as an alternative to the induction machine same power, simulate behaviour of a machine, analyze calculated data. On purpose should be used program Maxwell3D from the company Ansoft. Design was made as change rotor of the induction machine according to script [4], because bachelor's studying plan doesn't include information about design of rotating machines. Adjustment of the rotor was made as substitution of cage winding for rotor with permanent magnets. The stator structure remains the same. Then the data of design motors were compared and the simulation of function machine was made in program Maxwell3D.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectBezkartáčový stejnosměrný motor s permanentními magnety, asynchronní motor, Maxwell3D, elektromagnetické pole, ČVUT, FELcze
dc.titleBezkartáčový stejnosměrný trakční motor 13 kW s permanentními magnetycze
dc.titleBrushless DC 13kW Traction Motor with Permanent Magnetseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typebachelor's thesiseng
theses.degree.disciplineAplikovaná elektrotechnikacze
theses.degree.grantorkatedra elektrických pohonů a trakcecze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record