Show simple item record

Rolling Shutter Video for 3D Reconstructiondc.contributor.advisorPajdla Tomáš
dc.contributor.authorPolic Michal
dc.date.accessioned2015-05-28T11:23:21Z
dc.date.available2015-05-28T11:23:21Z
dc.identifierKOS-587864886905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61822
dc.description.abstractTato práce řeší možnosti pořízení fotografií na mobilním telefonu s operačním systémem Android za účelem zjištění časování pořízení snímků a parametrů závěrky pro 3D rekonstrukci. Byly vytvořeny tři aplikace k ovládání kamery. V této práci jsou popsány návody, jak byly tyto aplikace vytvořeny. Parametry kamery, konkrétně doba expozice a čas vyčítání jednoho řádku fotografie, jsou určeny několika metodami, u nichž je porovnána přesnost a náchylnost na chyby. Práce analyzuje vliv těchto parametrů na 3D rekonstrukci. Výsledkem provedeného výzkumu je popis možností ovládání fotoaparátu mobilního telefonu s operačním systémem Android a souhrn informací potřebných pro trojdimenzionální rekonstrukci na zařízení s elektronickou štěrbinovou uzávěrkou.cze
dc.description.abstractThis thesis on the possibilities of taking pictures on cell phones with the Android operating system in order to find picture capture timing and shutter parameters needed for 3D reconstruction. Three applications for camera control were created. This work contains a description of how these applications were implemented. Camera parameters, namely exposure and shutter timing, are obtained using several techniques, which are compared for accuracy and susceptibility to error. The work analyses the influence of these parameters on 3D reconstruction. The result of conducted research is a description of the possibilities of controlling a camera on a cell phone with the Android operating system and a summary of information needed for 3D reconstruction on devices with an electronic rolling shutter.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectelektronická štěrbinová uzávěrka, 3D rekonstrukce, R6P algoritmus, ovládání kamery, Androidcze
dc.titleVideo s elektronickou štěrbinovou závěrkou pro 3D rekonstrukcicze
dc.titleRolling Shutter Video for 3D Reconstructioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠára Radim
theses.degree.disciplinePočítačové vidění a digitální obrazcze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record