Show simple item record

Record, Representation and Use of Electronic Partogram and Cardiotocogramdc.contributor.advisorHuptych Michal
dc.contributor.authorStuchlík Petr
dc.date.accessioned2015-05-28T11:17:12Z
dc.date.available2015-05-28T11:17:12Z
dc.identifierKOS-587864786105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61786
dc.description.abstractV této práci opouštíme papírové záznamy porodních křivek a soustředíme se na jejich elektronické zpracování. Cílem je vývoj systému pro zpracování elektronicých partogramů včetně odpovídajících datových struktur v relační databázi. Zajímavým použitím získaných klinických dat je možnost jejich použití v systémech podpory rozhodování. Součástí práce je také návrh a testování aplikace pro case-based reasoning na základě klinických dat, partogramu a kardiotokogramu.cze
dc.description.abstractIn this work we abandon paper records with obstetrics statistic and focus on their electronic processing. A goal is to develop a system for electronic partogram processing including relevant data structures in relational database. An interesting way of clinical data post-processing is to use them in decision support systems. A significant part of this thesis is also devoted to development of an application for case-based reasoning with clinical data, partogram and cardiotocogram.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectElektronický partogram, KTG, klinický počítačový systém, case-based reasoning, počítačové zpracování partogramu, systém podpory rozhodovánícze
dc.titleZáznam, reprezentace a využití elektronického partogramu a kardiotokogramucze
dc.titleRecord, Representation and Use of Electronic Partogram and Cardiotocogrameng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeChudáček Václav
theses.degree.disciplineBiomedicínská informatikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeBiomedicínské inženýrství a informatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record