Zobrazit minimální záznam

Lightweight, client-side, web-based framework for data presentations

dc.contributor.advisorČerný Tomáš
dc.contributor.authorProcházka Kamil
dc.date.accessioned2015-05-28T11:17:07Z
dc.date.available2015-05-28T11:17:07Z
dc.identifierKOS-587864774405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61782
dc.description.abstractTato práce si klade za cíl návrh a implementaci rozšíření knihovny AspectFaces, aby byla použitelná pro generování adaptivního, kontextově závislého metamodelu, přenositelného pomocí RESTových služeb. A samotné vytvoření JavaScriptové knihovny, umožňující automatické generování částí uživatelského rozhraní, se zaměřením na formuláře, na základě metadat a dat dostupných ze serverové strany. Na začátku práce probereme techniky tvorby uživatelského rozhraní, porovnáme jejich výhody a nevýhody. Poté prozkoumáme existující řešení pro generování UI na klientské straně. Následující části se zabývají analýzou, návrhem a realizací řešení. Poslední část se zabývá testováním, následovaná shrnutím dosažených výsledků a možným budoucím vývojem.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis aims to design and implement extension plugin for AspectFaces library, to be used for generating adaptive, context-aware metamodel, which can be transferred over REST services. Then creating of JavaScript library follows which enables automatic generation of user interface fragments based on the metadata and data available from the server, with a focus on HTML form. At the beginning of the thesis we will discuss techniques of creating user interfaces, compare their advantages and disadvantages. Next section examine existing solutions to generate UI on the client side. The following sections deal with analysis, design and implementation. The last part deals with testing, followed by a summary and discussion of future development possibilities.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectautomatické generování UI, REST, JavaScript, webový framework, AspectFacescze
dc.titleWebový framework pro prezentaci dat na klientské straněcze
dc.titleLightweight, client-side, web-based framework for data presentationseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster's thesiseng
dc.contributor.refereeŠebek Jiří
theses.degree.disciplineSoftwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra počítačové grafiky a interakcecze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam