Show simple item record

Economic Growth Analysis of the Czech Republicdc.contributor.advisorČernohous Josef
dc.contributor.authorKotrbáček Jan
dc.date.accessioned2015-05-28T11:17:05Z
dc.date.available2015-05-28T11:17:05Z
dc.identifierKOS-587864774905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61779
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problémem konjunkturálního výzkumu a vývojem hrubého domácího produktu ČR. První část práce popisuje veškerá teoretická východiska, definice a používané metody výzkumu. Druhá část práce definuje vlastnosti konjunkturálních ukazatelů obecně a podrobněji se věnuje ukazatelům použitým v praktické části. Dále se práce zabývá obecnými postupy a metodami při analýze časových řad. Uvedené teoretické znalosti využívá pro praktickou část, ve které je analyzován vývoj HDP a stanovena jeho prognóza na následující období.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with a problem of Economic Growth Analysis of the Czech Republic. The first part of the thesis describes theoretical background, definitions and the methods of analysis. The second part of the thesis defines features and behavior of economic indicators with focus on indicators used in the practical part. The next chapter deals with analysis of the time series in general. The mentioned theoretical knowledge is used for a practical part which analyse GDP growth in the Czech Republic and sets the prediction for next season.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectkonjunkturální výzkum, hrubý domácí produkt, konjunkturální ukazatele, hospodářský cyklus, analýza časových řad, lineární regresecze
dc.titleKonjunkturální analýza ČRcze
dc.titleEconomic Growth Analysis of the Czech Republiceng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKříž Radko
theses.degree.disciplineEkonomika a řízení elektrotechnikycze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record