Zobrazit minimální záznam

Experimental Verification of Visible Light Communications for People Localization

dc.contributor.advisorZvánovec Stanislav
dc.contributor.authorBartoš Filip
dc.date.accessioned2015-05-28T11:01:36Z
dc.date.available2015-05-28T11:01:36Z
dc.identifierKOS-587864758005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61735
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o komunikaci ve viditelném světle (VLC). V prvních kapitolách je tato technologie popsána od historických počátků, přes novodobé základní zdroje bílého světla a detektory. Zároveň je popsán jeden z nejdůležitějších standardů IEEE 802.15.7, který popisuje použitelné modulace a jejich přenosové rychlosti Druhá část práce je věnována určování polohy pomocí viditelného světla (VLP). Jsou zde uvedeny metody, které jsou vhodné pro tuto problematiku. Hlavní části práce jsou věnovány vytvoření modelu rozložení optického výkonu pro OLED zdroje a ověření teoretických lokalizací pomocí VLC s měřením.cze
dc.description.abstractThis diploma's thesis is dealing with visible light communication (VLC). In the initial chapters, the technology is described from historical origins through modern white light sources and detectors. There is described one of the most important standards IEEE 802. 15. 7 as well, which describes modulation and the transmission rate. The second part is devoted to visible light positioning (VLP). There are introduced typical methods that are suitable for this issue. The main chapters are dedicated to development of the model of the distribution of optical power coming from the OLED source and verification of the theoretical VLC localization results by experimental data.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectVisible light communication, Visible light positioning, LED, OLED, IEEE 802. 15. 7cze
dc.titleExperimentální ověření komunikace ve viditelném světle k lokalizaci osobcze
dc.titleExperimental Verification of Visible Light Communications for People Localizationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster's thesiseng
dc.contributor.refereeBohata Václav
theses.degree.disciplineBezdrátové komunikacecze
theses.degree.grantorkatedra elektromagnetického polecze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam