Show simple item record

Module for the Synchronization of Measurement Instruments

dc.contributor.advisorFischer Jan
dc.contributor.authorHájek Petr
dc.date.accessioned2015-05-28T10:52:17Z
dc.date.available2015-05-28T10:52:17Z
dc.identifierKOS-587864470305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61662
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem a realizací jednotky TriggerBox Lite pro synchronizaci v sítích Ethernet s využitím protokolu IEEE 1588v2 PTP. Jednotka funguje jako rozhraní, které běžným měřicím a řídicím jednotkám zprostředkovává synchronizaci a komunikaci se zařízeními v síti Ethernet. TriggerBox Lite je nastavitelný přes Ethernet příkazy dle standardu SCPI a umožňuje generovat synchronní signály, zaznamenávat časy příchodu signálů a přeposílat zprávy z Ethernetové sítě do rozhraní UART, resp. RS 232 a naopak. Práce ukazuje výsledné parametry zařízení v různých simulacích reálných aplikací a popisuje realizaci 2 demonstračních úloh TriggerBox Lite. Jednu úlohu se synchronními distribuovanými měřeními napětí. Druhou se synchronním otáčením BLDC motory.cze
dc.description.abstractThe aim of this work is to design and create unit TriggerBox Lite for synchronization in Ethernet networks with usage of IEEE 1588v2 PTP protocol. Unit works as interface which provides synchronization and Ethernet communication to ordinary measurement and control units. TriggerBox Lite is configurable via Ethernet with usage of SCPI standard commands and is able to generate synchronizing signals, store information about time of generation external signals and resend messages from Ethernet network to UART or RS 232 interface and vice versa. This work presents parameters of this device in several simulations of real applications and shows realization of 2 usage examples of the unit. One example is about synchronized distributed measurements of voltage. Second one is about synchronized control of BLDC motor rotation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectIEEE 1588v2 PTP, STM32F0, STM32F407, Ethernet, BLDC, TriggerBox Litecze
dc.titleJednotka pro synchronizaci měřicích přístrojůcze
dc.titleModule for the Synchronization of Measurement Instrumentseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster's thesiseng
dc.contributor.refereeJanoušek Vladimír
theses.degree.disciplineSenzory a přístrojová technikacze
theses.degree.grantorkatedra měřenícze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record