Show simple item record

Archive Audio Record Content Identificationdc.contributor.advisorRund František
dc.contributor.authorKoshkina Ekaterina
dc.date.accessioned2015-05-28T10:52:04Z
dc.date.available2015-05-28T10:52:04Z
dc.identifierKOS-587864306505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61652
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou identifikace (rozpoznávaní) obsahu archivních zvukových záznamů. Cílem je seznámení s danou problematikou a realizace vybraného algoritmu identifikace v programovém prostředí MATLAB. Hlavními kroky v realizovaném algoritmu jsou segmentace, parametrizace a klasifikace. Implementovaný algoritmus využívá klasifikátoru k-Nearest Neighbors (KNN). Výstupem této práce je systém, který je schopný identifikovat jednotlivé typy zvukových záznamů (řeč, hudba, hluk, ticho) ve vstupní archivní nahrávce. Systém odhaduje pravděpodobnost výskytu jednotlivých typů zvuku v závislosti na čase. Funkce algoritmu je ověřena na ukázkách nahrávek z archivních filmů.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis introduces the problem of content-based identification (recognition) of archive audio records. The goal of this thesis is to familiarize with the problem and to implement the selected method of the identification in MATLAB environment. The main steps of the algorithm include segmentation, feature extraction and classification. The algorithm uses k-Nearest Neighbors (KNN) classifier. The outcome of this work is represented by a system which is capable of identifying different types of audio records (speech, music, noise, silence) in the input archive record. The system estimates the time relevant probability of occurrence of mentioned types of audio records. Functionality of the algorithm is verified with records from archive movies.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectidentifikace, audio záznam, archivní záznam, segmentace, parametrizace, klasifikace, KNN, MATLABcze
dc.titleIdentifikace obsahu archivních zvukových záznamůcze
dc.titleArchive Audio Record Content Identificationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVencovský Václav
theses.degree.disciplineMultimediální technikacze
theses.degree.grantorkatedra radioelektronikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record