Show simple item record

Detecting methods of harmonic distortions in power generating systemdc.contributor.advisorJirásek Lubor
dc.contributor.authorEckstein Filip
dc.date.accessioned2015-05-28T10:52:04Z
dc.date.available2015-05-28T10:52:04Z
dc.identifierKOS-587864414905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61651
dc.description.abstractS narůstajícími nároky na nepřetržitou dodávku elektrické energie i během případného výpadku dodávky energie od rozvodných závodů roste počet instalací, které jsou vybaveny záložním dieselovým, nebo plynovým motorgenerátorem. Tyto generátory se nejčastěji nacházejí v nemocnicích, datových centrech, obchodním domech, bankách anebo výrobních závodech. Důležitým faktorem je dále kvalita sítě, která je přímo ovlivňována připojenou nelineární zátěží. Tato práce se zabývá působením harmonického zkreslení na stacionární generátory elektrické energie a metodami vhodnými k jeho detekci. Metody selektivní detekce harmonického zkreselní - zejména pak třetí a páté harmonické - budou implementovány do reálného vestavného zařízení, kde budou otestovány na reálných průbězích signálu naměřených ve spolupráci s ComAp a.s. Na základě výsledků proběhnuvších experimentů bude doporučena vhodná metoda k implementaci do průmyslového řidicího systému.cze
dc.description.abstractThe increasing demands for uninterruptable and reliable power supply is a challenging issue in the industrial, commercial and safety critical applications such as in hospitals, data centers, shopping malls, banks or production plants. With increasing number of different types of electrical devices and automatization, cross equipment influences and safety of the power supply solution must also be taken into consideration. In this thesis, factors and effects resulting in unwanted harmonic distortion will be studied in order to find the best solution of selective harmonic detection in stationary power generating systems. Selected methods will be described, implemented and tested on the real embedded device. The data necessary for experiments will be measured on a real industrial aggregate in cooperation with ComAp a.s. Based on this thesis, a technical recommendations for the application on a real control device, will be summarized.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectharmonické rušení, harmonické spektrum, frekvence, vestavný systém, Goertzel, FFT, RDFT, rychlá fourierova transformace, zkreslení spektra, liché harmonické, sudé harmonické, třetí harmonická, pátá harmonická, konvoluční okna, gen-setcze
dc.titleMetody detekce harmonického zkreslení na výkonových generátorechcze
dc.titleDetecting methods of harmonic distortions in power generating systemeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeGerlich Jiří
theses.degree.disciplineElektronikacze
theses.degree.grantorkatedra mikroelektronikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record