Show simple item record

Multichannel System for Movement Monitoring Using MEMSdc.contributor.advisorFischer Jan
dc.contributor.authorMucala Jan
dc.date.accessioned2015-05-28T10:51:58Z
dc.date.available2015-05-28T10:51:58Z
dc.identifierKOS-587864324105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61641
dc.description.abstractCílem práce bylo navrhnout a realizovat systém sběru dat pro mnohokanálové monitorování pohybu objektu. Systém obsahuje inerciální měřící jednotky osazené mikrokontrolérem ARM o jádru Cortex-M0 a MEMS senzorem MPU-9150, ze kterého jsou data vyčítána za pomoci I2C rozhraní a poté dále posílána po CAN sběrnici centrálnímu uzlu. Sériové rozhraní USART je použito ke komunikaci centrální jednotky s Wi-Fi modulem, který následně zajišťuje bezdrátový přenos dat do PC. Součástí práce bylo taktéž vytvořit potřebné softwarové vybavení navržených modulů i nadřazeného počítače.cze
dc.description.abstractThe main goal of this thesis were to design and implement the multichannel data acquisition system for motion capture. The system includes inertial measurement units equipped by microcontroller ARM of Cortex-M0 core and is also equipped by MEMS sensor MPU-9150 which the data are read from using I2C interface and then transmitted through CAN bus to central unit. The serial interface USART provides communication between central unit and Wi-Fi module that ensures the data transmission to PC is carried out. The realization of software equipment for designed modules and PC is also part of the project.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectARM; Cortex-M0; STM32; MEMS; IMU; CAN; I2C; USART; Wi-Ficze
dc.titleMnohokanálový systém pro monitorování pohybu se senzory MEMScze
dc.titleMultichannel System for Movement Monitoring Using MEMSeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDresler Tomáš
theses.degree.disciplineSenzory a přístrojová technikacze
theses.degree.grantorkatedra měřenícze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record