Show simple item record

Automatic Name and Snippet Generation of Web pages with Unknown Content

dc.contributor.advisorŠedivý Jan
dc.contributor.authorAmrich Jonáš
dc.date.accessioned2015-05-28T10:44:08Z
dc.date.available2015-05-28T10:44:08Z
dc.identifierKOS-587864230705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61604
dc.description.abstractTato práce se zabývá problémem automatického generování názvů a popisek webových stránek, pomocí jejich okolí namísto jejich obsahu. Rostoucí počet webových stránek je namísto textem tvořen multimédii či je interaktivní, případně jejich obsah nemůže být stažen z různých důvodů. Tyto stránky ale mohou být pro uživatele důležité a vyhledávače potřebují uživatelům prezentovat jejich popisy. V této práci je zkoumána řada přístupů k této problematice a je představena metoda pro automatickou tvorbu názvů a popisků. Její úspěšnost je následně změřena a jsou vytvořeny ukázkové popisky.cze
dc.description.abstractThis thesis explores the problem of name and snippet generation of web pages based on their context rather than on their content. A growing number of web pages is short on text and rich on multimedia, or is highly interactive, or their content can not be downloaded for various reasons. But these web pages may still be valuable for users and search engines need to present their labels. In this thesis a survey of several approaches to this task is presented, the process of automatic generation of the synthetic content is proposed and the performance of proposed method is measured. Exemplary snippets are then generated.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectvyhledávání informací, popisky, shrnutí na základě kontextu, webové stránky, syntetický obsahcze
dc.titleAutomatické generování názvu a popisek webových stránek s neznámým obsahemcze
dc.titleAutomatic Name and Snippet Generation of Web pages with Unknown Contenteng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typebachelor's thesiseng
dc.contributor.refereeMaterna Jiří
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record