Show simple item record

Solution for low voltage connection

dc.contributor.advisorKlein Vít
dc.contributor.authorKlenovec Jan
dc.date.accessioned2015-05-28T10:44:07Z
dc.date.available2015-05-28T10:44:07Z
dc.identifierKOS-587864230505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61603
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá projektováním v energetice, konkrétně nízkonapěťových přípojek pro stavby. Shromážděné informace pomohou zhotovit strukturu technické dokumentace a vytvořit základní postup projektování silnoproudého distribučního rozvodu. Ve čtyřech kapitolách této bakalářské práce je popsána teorie zabývající se danou problematikou. První část se věnuje technické zprávě. Druhá část popisuje legislativní úkony. Třetí část se věnuje základním bezpečnostním a technickým předpisům pro elektrotechniku. Čtvrtá část pak obsahuje základní výpočty povětrnostních vlivů na venkovní vedení a výpočty pro samočinné odpojení od zdroje. V poslední páté části je uveden reálný projekt nízkonapěťové přípojky.cze
dc.description.abstractThe subject of this thesis is planning in power engineering, specifically low-voltage connection for buildings. The gathered information will help to make the structure of the technical documentation and the basic procedure of planning the heavy current distribution system. In four chapters of this thesis, we describe the theory of the issue. The first part concerns the technical report. The second part describes the legislative acts. The third part is devoted to the basic security and technical instructions for power engineering. The fourth part contains the basic calculations of weather impact on the outside line and calculations for automatic disconnection from the source. And in the last fifth part, we present a real project of low voltage connection.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectElektrická přípojka, kladení kabelů do země, hladiny napětí, ochranná pásma, technická zpráva,územní souhlas, územní rozhodnutí, technické předpisy, bezpečnostní předpisy, zatížení vedení povětrnostními vlivy, projekt stavbycze
dc.titleŘešení přípojky nízkého napětícze
dc.titleSolution for low voltage connectioneng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typebachelor's thesiseng
dc.contributor.refereeProcházka Radek
theses.degree.disciplineAplikovaná elektrotechnikacze
theses.degree.grantorkatedra elektroenergetikycze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record