Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 167

  • Možnosti užití svítidel s volitelnou teplotou chromatičnosti 

   Autor: Zelenka Václav; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Předkládána práce se zabývá možnostmi využití svítidel s volitelnou teplotou chromatičnosti a jejich vlivem na vnímání světelných scén. Náplní teoretické části je seznámení se zrakovým ústrojím člověka, vlivem a účinkem ...
  • Distribuční sítě s rozptýleným zdroji 

   Autor: Avakyan Tigran; Vedoucí práce: Vybíralík František; Oponent práce: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Tato práce pojednává o obecné informace o distribuovaných energetických zdrojů, typů elektráren, zejména fotovoltaických elektráren (jeho omezení, zákonů, norem a požadavků), pravidla pro připojení rozptýlených zdrojů ...
  • Experimentální ověření jednotlivých typů částečných výbojů 

   Autor: Štolfa Radim; Vedoucí práce: Kněnický Martin; Oponent práce: Hlaváček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou částečných výbojů. Zkoumá důvody jejich vzniku a řeší jejich působení na izolační systém elektrických strojů a kabelů. V teoretické části jsou uvedeny základní typy částečných ...
  • Zajištění a řízení stability elektrizační soustavy 

   Autor: Barba Vadim; Vedoucí práce: Švec Jan; Oponent práce: Ehrenberger Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce se zabývá základy stability a ovládání napájení systému, jako základní ekonomické a technické provedení (jeho omezení, zákonů, norem a požadavků a topologie), základy napětí a řízení frekvence, stručné vysvětlení ...
  • Průkaz energetické náročnosti budov 

   Autor: Milošević Nebojša; Vedoucí práce: Novák Zdeněk; Oponent práce: Straka Libor
   Tato bakalářská práce má za úkol vytvoření PENB podle aktuální úpravy zá-kona č. 406/2000 Sb. První část práce je věnována legislativě a normám s uvedenými postupy pro vypracování průkazu energetické náročnosti budovy. ...
  • Srovnání různých modelů válcového indukčního ohřevu 

   Autor: Pelikán Petr; Vedoucí práce: Musálek Lubomír; Oponent práce: Kyncl Jan
   Předkládaná práce se zabývá srovnáním dvou modelů elektrického indukčního ohřevu vodivého válcového předmětu. Modely byly vytvořeny pomocí software Wolfram Mathematica a Agros2D. Náplní teoretické části práce je popis ...
  • Porovnání tepelných oběhů jaderné a uhelné elektrárny 

   Autor: Matějka Ondřej; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Straka Libor
   Tato práce se zabývá tepelnými oběhy realizovanými ve velkých elektrárenských blocích. Shrnuje teoretické znalosti potřebné pro určování účinností skutečných tepelných oběhů v elektrárnách. V práci jsou popsány funkce ...
  • Oteplení silových rozvaděčů 

   Autor: Bartoníček Josef; Vedoucí práce: Cimbolinec Ivan; Oponent práce: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení problematiky oteplení silových rozváděčů nízkého napětí. Předkládá přehled o různých typech rozváděčů a jejich použití v technické praxi. Uvádí důležité technické normy ...
  • Systém managementu baterie pro elektrokolo 

   Autor: Lípa Pavel; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce se zabývá návrhem systému managementu baterie (BMS) pro instalaci v elektrokole. BMS lze rovněž použít pro různé typy a počty sériově zapojených bateriových článků instalovaných v různých typech zařízení. Systém ...
  • Návrh inteligentní elektroinstalace rodinného domu 

   Autor: Beránek Michal; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Cimbolinec Ivan
   Tato práce se zabývá návrhem inteligentní elektroinstalace rodinného domu, porovnáním klasické a inteligentní elektroinstalace a zmiňuje základní legislativní požadavky na projekt a projektanta. Jsou zde zmíněny vybrané ...
  • Vícekanálové měření částečných výbojů 

   Autor: Königová Kristýna; Vedoucí práce: Procházka Radek; Oponent práce: Kněnický Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Měření částečných výbojů je jednou z důležitých diagnostických metod, která se v současné době čím dál více využívá. Tato práce se zabývá synchronním vícekanálovým měřením z teoretického hlediska, co je částečný výboj, jak ...
  • Návrh trubkového tepelného výměníku 

   Autor: Křítek Jakub; Vedoucí práce: Musálek Lubomír; Oponent práce: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá tepelnými čerpadly, seznámením se s nimi, jejich rozdělením a hlavními částmi. První část práce je věnována historii tepelných čerpadel a jejich rozdělením. Druhá část je věnována základním ...
  • Návrh větrné elektrárny 

   Autor: Závora Ferdinand; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce se zabývá samotnou větrnou energií jako obnovitelným zdrojem a předně návrhem, výstavbou a následně i provozem teoretické větrné elektrárny na území České republiky a výhodami či nevýhodami s ní spojenými. Cílem ...
  • Připojení a dimenzování tepelného čerpadla k zadanému objektu 

   Autor: Masopust Viktor; Vedoucí práce: Musálek Lubomír; Oponent práce: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Cílem této práce je seznámit se základními výpočty tepelných ztrát budov. Přiblížit princip funkce tepelných čerpadel a zužitkování nízkopotenciální energie. Praktickou částí této práce je navrhnout a dimenzovat tepelné ...
  • Analýza poruch kabelového rozvodu vysokého napětí 

   Autor: Branný Jan; Vedoucí práce: Procházka Radek; Oponent práce: Aschenbrenner Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na analýzu poruch rozvodu vysokého napětí v PREdistribuci, a.s. Jednotlivé části se zabývají kabely provozované v síti, metodami pro zjišťování poruch, rozboru typických poruch ...
  • Distribuční sítě s obnovitelnými zdroji energie 

   Autor: Alshammari Ahmad; Vedoucí práce: Vybíralík František; Oponent práce: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na oblasti 1) Větrná energie 2) Vodní energie 3) Geotermální energie 4) Fotovoltaika 5) Solární termální konferze 6) Energie biomasy 7) Studie připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční síti
  • Rozložení elektrického pole ve vysokonapěťových kabelových koncovkách a spojkách 

   Autor: Zeifart Tomáš; Vedoucí práce: Kněnický Martin; Oponent práce: Procházka Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tématem této práce je rozbor základních typů v současnosti používaných silových kabelů na hladině vysokého napětí a rozbor používaných kabelových koncovek a spojek. Další částí je teoretický popis rozložení elektrického ...
  • Určování frekvence a fázorů v elektroenergetice 

   Autor: Frolov Filipp; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Straka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   V teto bakalářské práci jsou porovnány metody určování frekvence a fázorů. První metoda je vzorkovací, druhá metoda byla navržena na ČVUT-FEL K13115. V praktické části je popsána jak se dá využit výsledky měření pro stanovení ...
  • Experimentální ověření jednotlivých typů částečných výbojů 

   Autor: Štolfa Radim; Vedoucí práce: Kněnický Martin; Oponent práce: Hlaváček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou částečných výbojů. Zkoumá důvody jejich vzniku a řeší jejich působení na izolační systém elektrických strojů a kabelů. V teoretické části jsou uvedeny základní typy částečných ...
  • Využití Smart Meteringu v systému zúčtování elektrické energie 

   Autor: Vastl Jiří; Vedoucí práce: Müller Zdeněk; Oponent práce: Vanišová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato práce se zabývá systémy zúčtování elektrické energie, první část práce popisuje fungování stávajícího systému hromadného dálkového ovládání, v druhé části se zaměřuje na teoretický princip smart meteringu. Dále je ...