Now showing items 1-20 of 240

  • Návrh inteligentní elektroinstalace při rekonstrukci dvougeneračního rodinného domu 

   Author: David Drechsler; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Votava Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   První část bakalářské práce je teoretická a zabývá se základním porovnáním a popsáním klasické a inteligentní elektroinstalace, dostupnými technologiemi a připojením objektu k distribuční síti. Dále je podrobněji popsán ...
  • The Attacker IP Prioritizer : An IoT Optimized Blacklisting Algorithm 

   Author: Thomas O'Hara; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Catania Carlos
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   IP address-based blacklists are the most important part of firewalls, security systems and Threat Intelligence feeds. However, there is no comprehensive and verified evaluation of blacklists to determine if they are ...
  • Bezsenzorové vektorové řízení synchronního bezkomutátorového motoru 

   Author: Byron Pitsillis Schutte; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Cílem této práce je navrhnout a zrealizovat elektronické řízení rychlosti motoru, které využívá teorie vektorového řízení s využitím senzoru úhlu nebo snímání proudů ke kontrole bezkartáčového motoru v režimu řízení úhlu ...
  • Návrh dimenzování VVN kabelu pro TR 110/22 kV Brno-Sever (Klusáčkova) 

   Author: Jaroslav Šlajcher; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Čerňan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem dimenzování kabelu 110 kV, který je součástí zakázky přestavby spínací stanice a jejího připojení k distribuční soustavě. Objednatelem této zakázky je společnost EG.D, a.s., která tímto ...
  • Návrh malé vodní elektrárny 

   Author: Čeněk Malík; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   V této bakalářské práci je proveden návrh řešení rekonstrukce malé vodní elektrárny Bedřichov, která je provozována společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. při úpravně vod v Bedřichově. Obsahem práce je zejména ...
  • Návrh a posouzení obnovy malé vodní elektrárny 

   Author: Anna Houfková; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Rimbala Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a posouzení obnovy malé vodní elektrárny, konkrétně se jedná o stávající elektrárnu ve Vilémově, nedaleko Rokytnice nad Jizerou. Nejprve je obsaženo teoretické pojednání o malých ...
  • Elektroinstalace rodinného domu 

   Author: Jan Vlček; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Bakalářská práce se zabývá elektroinstalací rodinného domu. Je rozdělena pět kapitol: První tři jsou teoretické a poslední dvě praktické. Teoretické se zabývají základními znalostmi, které je potřeba mít před praktickou ...
  • Vliv tvaru dutinky na výbojovou činnost uvnitř pevných elektroizolačních materiálů 

   Author: Vojtěch Douda; Supervisor: Šefl Ondřej; Opponent: Koller Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou částečných výbojů se zaměřením na porovnání parametrů těchto výbojů v závislosti na rozměrech defektu v PET-G materiálu. V prvé části je kladen důraz na popis problematiky, ...
  • Fotovoltaická elektrárna v historickém objektu 

   Author: Filip Kampas; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Votava Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem fotovoltaické elektrárny na malý rodinný penzion. První část práce pojednává o obecných zákonitostech solární energie a způsobu jejího využívání fotovoltaickými systémy. Dále jsou ...
  • Tepelné čerpadlo v moderním rodinném domě 

   Author: David Koranda; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Rimbala Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Cílem této bakalářské práce bylo porovnání ekonomické a energetické náročnosti systémů vytápění rodinných domů s tepelnými čerpadly vzduch-voda a zemní vrt-voda. Motivací bylo vytvořit automatizovaný výpočet spojující ...
  • Energetický audit průmyslového podniku 

   Author: Martin Beran; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce je věnována problematice zpracovávání energetického auditu a detailněji se zabývá dosahováním úspor spotřeby energie v osvětlovacích soustavách pro průmyslové objekty. Ve druhé části bakalářské práce je ...
  • Problematika ukončení provozu uhelných elektráren v České republice 

   Author: Vít Klajbl; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematiku ukončení uhelných elektráren v České republice. Popisuje fungování uhelných elektráren, jejich roli v energetickém mixu i jejich negativa a mimo jiné se věnuje legislativní úpravě ...
  • Současnost a budoucnost vodíku v elektroenergetice a mobilitě 

   Author: Jakub Linzmajer; Supervisor: Rimbala Jan; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato práce přináší krátký přehled o současném stavu a pravděpodobné budoucnosti použití vodíku v elektroenergetice a mobilitě. Dále jsou zde provedeny orientační výpočty ekonomické náročnosti používaných způsobů výroby a ...
  • Execution, Analysis and Detection of Android RATs traffic 

   Author: Kamila Babayeva; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Grill Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Mobile devices are at risk of cyber attacks, and one of the most dangerous attacks on mobile phones is Remote Access Trojans (RATs). RATs are malicious programs that provide unauthorized remote access to the infected phones ...
  • Integrace nových fotovoltaických elektráren do sítě: případová studie Ázerbájdžán 

   Author: Farid Abidov; Supervisor: Fandi Ghaeth Abdulhamid; Opponent: Čerňan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   V dnešních podmínkách, kdy se dodávky energie každým dnem zvyšují, je nevyhnutelné obrátit se na udržitelné obnovitelné zdroje energie, abychom uspokojili energetické potřeby. Naše země má vysoký potenciál, pokud jde o ...
  • Zlepšování spolehlivosti distribuční soustavy s využitím Smart Grids technologií 

   Author: Yunis Yunisli; Supervisor: Čerňan Martin; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl prověřit možné způsoby zlepšení spolehlivosti distribuční soustavy pomocí různých technologií. Bude vycházet hlavně ze dvou indikátorů spolehlivosti, kterými jsou SAIDI a SAIFI. V ...
  • Teplotní stabilizace hlavice magnetometru 

   Author: Vojtěch Voska; Supervisor: Janošek Michal; Opponent: Zikmund Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí stabilizátoru teploty pro přesný observatorní magnetometr s pomocí transduktoru. Výsledné zařízení musí být vysoce elektromagneticky kompatibilní a musí udržovat magnetometr na co ...
  • Ekonomický efekt poddimenzování střídače ve fotovoltaických systémech pro případ mírného klimatu a nízkého výkupního tarifu. 

   Author: Taha Naved Mujtaba; Supervisor: Holovský Jakub; Opponent: Rimbala Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Cílem projektu je poskytnout pohled na fotovoltaický systém pripojený k síti v indickém Dillí. Byl proveden dukladný pruzkum trhu s cílem získat ruzné náklady a vstupní parametry, které byly poté simulovány v solárním ...
  • Větrná energie; Udržitelná podpora nedostatku elektřiny v Libanonu 

   Author: Mahmoud Azhari; Supervisor: Fandi Ghaeth Abdulhamid; Opponent: Čerňan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Tento článek představuje nejživotaschopnější obnovitelné zdroje energie, jaké jsou dnes k dispozici, a přesně popisuje konstrukci větrných turbín, popisuje její součásti a funkčnost. Rovněž ohrožuje nedostatek elektřiny v ...
  • Rychlost degradace fotovoltaických modulů v důsledku PID efektu a její vliv na fotovoltaickou elektrárnu 

   Author: Mohamed Wahdan; Supervisor: Finsterle Tomáš; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Použití různých metod testování k diagnostice fotovoltaického modulu, nejprve procházením degradací a poté jeho obrácením s procesem regenerace. Práce má dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se ...