News

Bachelor Theses - 13115

Recently added

Now showing items 1-20 of 226

  • Větrná energie; Udržitelná podpora nedostatku elektřiny v Libanonu 

   Author: Mahmoud Azhari; Supervisor: Fandi Ghaeth Abdulhamid; Opponent: Čerňan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Tento článek představuje nejživotaschopnější obnovitelné zdroje energie, jaké jsou dnes k dispozici, a přesně popisuje konstrukci větrných turbín, popisuje její součásti a funkčnost. Rovněž ohrožuje nedostatek elektřiny v ...
  • Teplotní stabilizace hlavice magnetometru 

   Author: Vojtěch Voska; Supervisor: Janošek Michal; Opponent: Zikmund Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí stabilizátoru teploty pro přesný observatorní magnetometr s pomocí transduktoru. Výsledné zařízení musí být vysoce elektromagneticky kompatibilní a musí udržovat magnetometr na co ...
  • Integrace nových fotovoltaických elektráren do sítě: případová studie Ázerbájdžán 

   Author: Farid Abidov; Supervisor: Fandi Ghaeth Abdulhamid; Opponent: Čerňan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   V dnešních podmínkách, kdy se dodávky energie každým dnem zvyšují, je nevyhnutelné obrátit se na udržitelné obnovitelné zdroje energie, abychom uspokojili energetické potřeby. Naše země má vysoký potenciál, pokud jde o ...
  • Ekonomický efekt poddimenzování střídače ve fotovoltaických systémech pro případ mírného klimatu a nízkého výkupního tarifu. 

   Author: Taha Naved Mujtaba; Supervisor: Holovský Jakub; Opponent: Rimbala Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Cílem projektu je poskytnout pohled na fotovoltaický systém pripojený k síti v indickém Dillí. Byl proveden dukladný pruzkum trhu s cílem získat ruzné náklady a vstupní parametry, které byly poté simulovány v solárním ...
  • Zlepšování spolehlivosti distribuční soustavy s využitím Smart Grids technologií 

   Author: Yunis Yunisli; Supervisor: Čerňan Martin; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl prověřit možné způsoby zlepšení spolehlivosti distribuční soustavy pomocí různých technologií. Bude vycházet hlavně ze dvou indikátorů spolehlivosti, kterými jsou SAIDI a SAIFI. V ...
  • Přístroj pro Vibrating Sample Magnetometer 

   Author: Patrick Theodore Ramos; Supervisor: Butta Mattia; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Cílem této bakalářské práce bylo vyvinutí důkazu konceptu pro sestavování levného Vibračního vzorkovacího magnetometru (VSM) za použití Arduino desek s tištěnými obvody (PCB) a přístrojového vybavení dostupného v univerzitních ...
  • Bezdrátová nabíječka Qi s více cívkami 

   Author: Toturbii Toturbiev; Supervisor: Máša Pavel; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Cílem této bakalářské práce je popsat bezdrátový přenos energie. Základní příklad indukčního bezdrátového přenosu energie jsou dvě vázané cívky se vzdušným jádrem a kompenzujícími kapacitátory kvůli nastavení resonující ...
  • Rychlost degradace fotovoltaických modulů v důsledku PID efektu a její vliv na fotovoltaickou elektrárnu 

   Author: Mohamed Wahdan; Supervisor: Finsterle Tomáš; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Použití různých metod testování k diagnostice fotovoltaického modulu, nejprve procházením degradací a poté jeho obrácením s procesem regenerace. Práce má dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se ...
  • Analýza jasu světelné scény s využitím digitálního fotoaparátu 

   Author: Václav Andrýsek; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Bayer Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato práce se zabývá analýzou měření určité skupiny jasů černobílých a barevných odstínů a tvorbou softwaru, který aplikuje výsledky této analýzy a zobrazí uživateli naměřené hodnoty jasů. Výsledek práce je nejistota měření ...
  • Specifika připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě VN 

   Author: Tomáš Majzner; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Čerňan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá stavbou fotovoltaických elektráren a jejich připojení, popisuje princip jednotlivých částí tohoto systému a náležitostí jejího připojení do distribuční soustavy vysokého napětí v České ...
  • Návrh solárního ostrovního systému s využitím pro veřejné osvětlení 

   Author: Matouš Rožánek; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kůla Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato práce se zabývá základní strukturou ostrovních solárních systémů, popisuje principy fungování jednotlivých komponent, které lze v ostrovních systémech nalézt, analyzuje problémy, výhody a nevýhody jednotlivých ...
  • Nízkouhlíkové technologie v distribuční síti 

   Author: Mykhaylo Pluhin; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato práce pojednává o obecné informace o obnovitelných zdrojích energie a typech elektráren. Tato práce se soutředila na výrobu sluneční energie, a to také v případové studii modelu malé nízkonapěťové rozvodné sítě s ...
  • Regulace napětí a jalového výkonu v distribučních sítích 

   Author: Michal Koubek; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kůla Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Bakalářská práce pojednává o regulaci napětí a jalových výkonů v přenosové a zejména distribuční soustavě. Dále jsou rozebrány prvky, kterými lze regulaci napětí provádět. Druhá polovina této práce je zaměřená na parametry ...
  • Geomagnetické indukované proudy v rozvodné síti České republiky 

   Author: Anna Smičková; Supervisor: Švanda Michal; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Cílem práce je poprvé v českých podmínkách vyšetřit amplitudu geomagneticky indukovaných proudů (GIC) v rozvodné síti. Obecně se soudí, že tyto indukované proudy vedou k zvýšené poruchovosti klíčových komponent rozvodné ...
  • Možnosti zvýšení kvality LED zdrojů světla 

   Author: Ulvi Yusifli; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Kozlok Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou technologií pro bílých LED pro všeobecné světlování a možnostmi zlepšení kvality světelných zdrojů LED. Jsou zde popsány a porovnány reálné příklady, kde se sleduje kvalita barev a ...
  • Hodnocení venkovních osvětlovacích soustav z hlediska rušivého světla 

   Author: Tomáš Vencovský; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Terrich Theodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou rušivého světla venkovních osvětlovacích soustav. Úvodní kapitoly jsou věnovány základům světelné techniky, vlastnostem světelných zdrojů a veřejného osvětlení. V teoretické části ...
  • Omezovače přepětí při nesinusovém napěťovém namáhání 

   Author: Ivan Chromeček; Supervisor: Kněnický Martin; Opponent: Procházka Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato práce se zabývá vlivem vysokofrekvenčního napěťového zkreslení na omezovače přepětí pro vysokonapěťové aplikace. V rešeršní části jsou nejprve rozebrány základní typy svodičů používaných v soustavách vysokého napětí. ...
  • Nezávislá domácí dobíjecí stanice pro elektromobil 

   Author: Filip Krejčí; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kolařík Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá alternativním stylem dobíjení elektromobilů v domácím prostředí. Jejím cílem je navrhnout domácí systém na fotovoltaické panely pro dobíjení elektromobilu a porovnání celkových nákladů s ...
  • Analýza vlivu rychlonabíjecí stanice s akumulací na distribuční soustavu elektrické energie 

   Author: Jan Drápela; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Křivanec Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Bakalářská práce pojednává o zpětném vlivu rychlonabíjecí stanice na distribuční soustavu elektrické energie. V úvodní teoretické části práce jsou řazeny kapitoly věnované popisu technologií nabíjení elektromobilů a ...
  • Návrh zabezpečovacích a datových systémů v budově. 

   Author: Michal Pokorný; Supervisor: Mlejnek Pavel; Opponent: Bayer Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato práce se zabývá popisem a následným návrhem zabezpečovacích a datových systémů v objektu budovy a jejího přilehlého okolí. Na začátku teoretické části je definován význam, funkce, požadavky a náležitosti jednotlivých ...