Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 181

  • Porovnání různých typů jaderných elektráren 

   Autor: Horák Jakub; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Práce porovnává vybrané typy jaderných elektráren. První část pojednává o základních principech fungování jaderných reaktorů a o historii jaderné energetiky. V dalších kapitolách se zabývá jednotlivými typy jaderných ...
  • Modernizace veřejného osvětlení v obci Poříčany 

   Autor: Sommer Karel; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací pro vydání územního souhlasu pro výstavbu veřejného osvětlení a osvětlení přechodů pro chodce. Je vyhotovena pro dva druhy světelných zdrojů, první skupina jsou novější ...
  • Možnosti užití stmívačů pro světelné diody 

   Autor: Kvaček Jiří; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Bayer Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stmívání LED světelných zdrojů. Cílem této práce bylo prozkoumat možnosti řízení a napájení LED světelných zdrojů a následně navrhnout funkční stmívač na základě teoretických ...
  • Obnova distribuční trafostanice 

   Autor: Ira Lukáš; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Straka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá reálným projektem obnovy distribuční transformační stanice v oblasti spadající pod správu E.ON Distribuce, a.s. Cílem práce je shrnutí teoretických znalostí získaných během dosavadního studia ...
  • Návrh rekonstrukce sítě NN v obci Zdíkov 

   Autor: Blažek Petr; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Kašpírek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cílem práce je vyřešit nevyhovující stav sítě nízkého napětí zjištěný po reklamaci zákazníkem. Dočasným řešením byla instalace regulačního autotransformátoru, který zlepšil parametry v síti. Síť jsem popsal z hlediska ...
  • Aplikace kogenerační jednotky v RD 

   Autor: Jandus Tadeáš; Vedoucí práce: Musálek Lubomír; Oponent práce: Straka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá použitím kogenerační jednotky v rodinném domě. Práci lze rozdělit na dvě části: první část čtenáře seznámí s kogenerací, pojmy s tím spojenými a stručně se podívá na problematiku zdrojů energie. Druhá ...
  • Revize pravidel pro nastavování ochran v síti VN 

   Autor: Vízdal Tomáš; Vedoucí práce: Hanuš Radek; Oponent práce: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nastavení ochran v distribuční síti vysokého napětí společnosti PREdistribuce, a.s.. V první části práce je zmapován současný stav distribuční sítě vysokého napětí, včetně ...
  • Návrh elektrické instalace v rodinném domě 

   Autor: Friedrich Jan; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Straka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem elektroinstalace v rodinném domě. Teoretická část práce pojednává o legislativních a normativních požadavcích, připojovacích podmínkách a o jednotlivých částech domovní elektroinstalace. ...
  • Akumulace elektrické energie v elektrizačních soustavách 

   Autor: Jirát Daniel; Vedoucí práce: Švec Jan; Oponent práce: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití akumulačních systémů v elektrizační soustavě pro řešení nastávajících změn. V první části jsou popsány probíhající změny v elektrizační soustavě a vize podoby sítě v budoucnu. ...
  • Technicko - ekonomické zhodnocení použití kogeneračních jednotek 

   Autor: Špingl Pavel; Vedoucí práce: Straka Libor; Oponent práce: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce je se zaobírat technickým a ekonomickým zhodnocením využití kogeneračních jednotek v průmyslu se zaměřením na energetickou úsporu.
  • Integrace obnovitelných zdrojů energie do distribučních sítí 

   Autor: Orashayev Zhanibek; Vedoucí práce: Vybíralík František; Oponent práce: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce týkající se obnovitelných zdrojů energie, výhod, nevýhod, zvláštních charakteristik. Tato práce se zabývá obecnými informacemi o distribuovaných zdrojích energie, typech elektráren, o fokusních fotovoltaických ...
  • Zmapování potenciálu rozvoje rychlonabíjecích stanic na území Prahy 

   Autor: Mrzena Roman; Vedoucí práce: Vodrážka Václav; Oponent práce: Čerňan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá rozvojem infrastruktury nabíjecích stanic pro elektromobily. V úvodu je rozebrán koncept rozvoje elektromobility a legislativní činnosti v návaznosti na NAPČM. Podrobněji je pojednáno o technologii nabíjení ...
  • Distribuční systém s obnovitelnými zdroji energie 

   Autor: Karimov Dauren; Vedoucí práce: Vybíralík František; Oponent práce: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce pojednává o obecné informace o distribuovanýc h energetických zdrojů, typů elektráren, zejména fotovoltaických elektráren (jeho omezení, zákonů, norem a požadavků), pravidla pro připojení rozptýlených zdrojů ...
  • Power Transformers in Electrical Transmission and Distribution Grids 

   Autor: Ibatullayeva Aidana; Vedoucí práce: Švec Jan; Oponent práce: Straka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá základy výkonových transformátorů, jako konstrukce, elektrické parametry, speciální typy a jejich využití, stručné vysvětlení technických aspektů a praktické problémy využití. Na závěr práce ...
  • Možnosti užití svítidel s volitelnou teplotou chromatičnosti 

   Autor: Zelenka Václav; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Předkládána práce se zabývá možnostmi využití svítidel s volitelnou teplotou chromatičnosti a jejich vlivem na vnímání světelných scén. Náplní teoretické části je seznámení se zrakovým ústrojím člověka, vlivem a účinkem ...
  • Distribuční sítě s rozptýleným zdroji 

   Autor: Avakyan Tigran; Vedoucí práce: Vybíralík František; Oponent práce: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Tato práce pojednává o obecné informace o distribuovaných energetických zdrojů, typů elektráren, zejména fotovoltaických elektráren (jeho omezení, zákonů, norem a požadavků), pravidla pro připojení rozptýlených zdrojů ...
  • Experimentální ověření jednotlivých typů částečných výbojů 

   Autor: Štolfa Radim; Vedoucí práce: Kněnický Martin; Oponent práce: Hlaváček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou částečných výbojů. Zkoumá důvody jejich vzniku a řeší jejich působení na izolační systém elektrických strojů a kabelů. V teoretické části jsou uvedeny základní typy částečných ...
  • Zajištění a řízení stability elektrizační soustavy 

   Autor: Barba Vadim; Vedoucí práce: Švec Jan; Oponent práce: Ehrenberger Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce se zabývá základy stability a ovládání napájení systému, jako základní ekonomické a technické provedení (jeho omezení, zákonů, norem a požadavků a topologie), základy napětí a řízení frekvence, stručné vysvětlení ...
  • Průkaz energetické náročnosti budov 

   Autor: Milošević Nebojša; Vedoucí práce: Novák Zdeněk; Oponent práce: Straka Libor
   Tato bakalářská práce má za úkol vytvoření PENB podle aktuální úpravy zá-kona č. 406/2000 Sb. První část práce je věnována legislativě a normám s uvedenými postupy pro vypracování průkazu energetické náročnosti budovy. ...
  • Srovnání různých modelů válcového indukčního ohřevu 

   Autor: Pelikán Petr; Vedoucí práce: Musálek Lubomír; Oponent práce: Kyncl Jan
   Předkládaná práce se zabývá srovnáním dvou modelů elektrického indukčního ohřevu vodivého válcového předmětu. Modely byly vytvořeny pomocí software Wolfram Mathematica a Agros2D. Náplní teoretické části práce je popis ...