Now showing items 1-20 of 248

  • Návrh a optimalizace termoelektrického měniče pro sběr energie z ohřevu vody 

   Author: Ineme-Awaji Ogwuafi; Supervisor: Butta Mattia; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   S rostoucími obavami z dopadu konvenčních technologií výroby elektřiny, obtěžováním emisí skleníkových plynů, nepřetržitou dostupností, spolehlivostí a rostoucími obavami o energetickou bezpečnost. Termoelektřina nabízí ...
  • Fotovoltaická elektrárna v průmyslovém areálu 

   Author: Martin Lukeš; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Čerňan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Bakalářská práce v teoretické části se věnuje popisu druhů obnovitelných zdrojů energie a záložním zdrojům elektřiny. U druhů obnovitelných zdrojů energie je popsána fotovoltaika, solární kolektory, větrné zdroje energie, ...
  • Modernizace vodních elektráren 

   Author: Jan Knobloch; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Bakalářská práce řeší modernizaci akumulačních vodních elektráren. Popisuje tzv. Vltavskou kaskádu včetně historie její výstavby, hlouběji popisuje 3 největší akumulačních přehrady, včetně jejich vyrovnávacích nádrží. Dále ...
  • Projektování elektrického vedení vysokého napětí 

   Author: Michal Paulovič; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Čerňan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá projektováním elektrického vedení vysokého napětí. Je rozdělena na čtyři kapitoly: První dvě jsou teoretické a poslední dvě praktické. Teoretické kapitoly se zabývají typy elektrických vedení ...
  • Projektování elektrického vedení 

   Author: Martin Rozehnal; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Čerňan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Práce se zabývá návrhem venkovního vedení vysokého napětí. 1. kapitola se zabývá popisem základních typů elektrického vedení vysokého napětí. Jsou zde popsány jednotlivé komponenty, které se používají na stavbu vedení ...
  • Poruchy typu blackout – příčiny, následky a prevence 

   Author: Petr Plachý; Supervisor: Čerňan Martin; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato bakalářská práce zpracovává přehled základních pojmů týkajících se poruchy typu blackout a dalších událostí ohrožujících stabilní a bezpečný provoz elektrizačních soustav propojených v synchronní zóně. Dále jsou v ...
  • Návrh elektroinstalace bytového domu s obnovitelnými zdroji energie 

   Author: Jiří Weiss; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Votava Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem bytové elektroinstalace doplněné o obnovitelné zdroje energie. Práce začíná úvodem do problematiky návrhu elektroinstalace bytového domu. Shrnuje základní normy používané k projektování ...
  • Malé modulární reaktory 

   Author: Marek Holeček; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá technologií malých modulárních reaktorů. V práci jsou nejprve shrnuty typy konstrukcí malých modulárních reaktorů a jejich dělení. Jsou představeny hlavní parametry malých modulárních reaktorů ...
  • Návrh inteligentní elektroinstalace při rekonstrukci dvougeneračního rodinného domu 

   Author: David Drechsler; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Votava Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   První část bakalářské práce je teoretická a zabývá se základním porovnáním a popsáním klasické a inteligentní elektroinstalace, dostupnými technologiemi a připojením objektu k distribuční síti. Dále je podrobněji popsán ...
  • The Attacker IP Prioritizer : An IoT Optimized Blacklisting Algorithm 

   Author: Thomas O'Hara; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Catania Carlos
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   IP address-based blacklists are the most important part of firewalls, security systems and Threat Intelligence feeds. However, there is no comprehensive and verified evaluation of blacklists to determine if they are ...
  • Bezsenzorové vektorové řízení synchronního bezkomutátorového motoru 

   Author: Byron Pitsillis Schutte; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Cílem této práce je navrhnout a zrealizovat elektronické řízení rychlosti motoru, které využívá teorie vektorového řízení s využitím senzoru úhlu nebo snímání proudů ke kontrole bezkartáčového motoru v režimu řízení úhlu ...
  • Návrh dimenzování VVN kabelu pro TR 110/22 kV Brno-Sever (Klusáčkova) 

   Author: Jaroslav Šlajcher; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Čerňan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem dimenzování kabelu 110 kV, který je součástí zakázky přestavby spínací stanice a jejího připojení k distribuční soustavě. Objednatelem této zakázky je společnost EG.D, a.s., která tímto ...
  • Návrh malé vodní elektrárny 

   Author: Čeněk Malík; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   V této bakalářské práci je proveden návrh řešení rekonstrukce malé vodní elektrárny Bedřichov, která je provozována společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. při úpravně vod v Bedřichově. Obsahem práce je zejména ...
  • Návrh a posouzení obnovy malé vodní elektrárny 

   Author: Anna Houfková; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Rimbala Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a posouzení obnovy malé vodní elektrárny, konkrétně se jedná o stávající elektrárnu ve Vilémově, nedaleko Rokytnice nad Jizerou. Nejprve je obsaženo teoretické pojednání o malých ...
  • Elektroinstalace rodinného domu 

   Author: Jan Vlček; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Bakalářská práce se zabývá elektroinstalací rodinného domu. Je rozdělena pět kapitol: První tři jsou teoretické a poslední dvě praktické. Teoretické se zabývají základními znalostmi, které je potřeba mít před praktickou ...
  • Vliv tvaru dutinky na výbojovou činnost uvnitř pevných elektroizolačních materiálů 

   Author: Vojtěch Douda; Supervisor: Šefl Ondřej; Opponent: Koller Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou částečných výbojů se zaměřením na porovnání parametrů těchto výbojů v závislosti na rozměrech defektu v PET-G materiálu. V prvé části je kladen důraz na popis problematiky, ...
  • Fotovoltaická elektrárna v historickém objektu 

   Author: Filip Kampas; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Votava Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem fotovoltaické elektrárny na malý rodinný penzion. První část práce pojednává o obecných zákonitostech solární energie a způsobu jejího využívání fotovoltaickými systémy. Dále jsou ...
  • Tepelné čerpadlo v moderním rodinném domě 

   Author: David Koranda; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Rimbala Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Cílem této bakalářské práce bylo porovnání ekonomické a energetické náročnosti systémů vytápění rodinných domů s tepelnými čerpadly vzduch-voda a zemní vrt-voda. Motivací bylo vytvořit automatizovaný výpočet spojující ...
  • Energetický audit průmyslového podniku 

   Author: Martin Beran; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce je věnována problematice zpracovávání energetického auditu a detailněji se zabývá dosahováním úspor spotřeby energie v osvětlovacích soustavách pro průmyslové objekty. Ve druhé části bakalářské práce je ...
  • Problematika ukončení provozu uhelných elektráren v České republice 

   Author: Vít Klajbl; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Karafiát Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematiku ukončení uhelných elektráren v České republice. Popisuje fungování uhelných elektráren, jejich roli v energetickém mixu i jejich negativa a mimo jiné se věnuje legislativní úpravě ...