Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 192

  • Optimalizace provozu sítí VN v okresech Děčín a Česká Lípa 

   Autor: Hrubín Jan; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Sochor Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem optimalizace distribuční sítě v oblasti Hřenska. Cílem práce je najít vhodnou optimalizaci pro stávající již dosluhující technické vybavení distribučního vedení i distribučních stanic ...
  • Modelování PST transformátoru 

   Autor: Hladík Ondřej; Vedoucí práce: Musil Ladislav; Oponent práce: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá PST transformátory a jejich modelováním. První část popisuje obecně teorii transformátorů. Další část zařazuje PST transformátory mezi prvky FACTS a věnuje se jednotlivým druhům. Dále jsou ...
  • Vliv e-mobility na elektrizační soustavu 

   Autor: Linhart Jan; Vedoucí práce: Müller Zdeněk; Oponent práce: Kasembe Andrew Gayo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   V první části této bakalářská práce je uvedena historie elektromobilů včetně jejich současného stavu v České republice. Následně je zde seznámení s právním prostředím, hlavně pro provozování dobíjecích stanic. Dále se ...
  • Ad fontes, malá vodní elektrárna pro vlastní spotřebu 

   Autor: Svoboda Zbyněk; Vedoucí práce: Nemšovský Petr; Oponent práce: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem domácí vodní elektrárny. První část je postavena na teoretické bázi a je věnována vodní energii, rozdělení vodních elektráren a částem nezbytným k jejich provozu. Druhá část je ...
  • Fotovoltaické elektrárny 

   Autor: Vaniščák Jan; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato práce se zaměřuje na návrh a technickou dokumentaci fotovoltaických elektráren. Tato práce je rešerše. Z nalezených zdrojů byl nejdříve popsán možný návrh fotovoltaické elektrárny a možnosti uplatnění dotací, které ...
  • Využití vyhořelého jaderného paliva 

   Autor: Matějková Eva; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Duda Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím vyhořelého jaderného paliva. Poskytuje popis jaderného palivového cyklu a vlastností vyhořelého paliva. Dále se věnuje separačním metodám a možnosti zvýšení využití jaderného paliva. ...
  • Návrh plovoucí větrné elektrárny 

   Autor: Paljević Albina; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato práce se zabývá větrnou energií jako jedním z nejperspektivnějších obnovitelných zdrojů energie. V poslední době, vývojáři mají tendenci rozvíjet nové způsoby využití energie větru. Jeden z těch způsobů je postavení ...
  • Optimalizace vytápění rodinného domu 

   Autor: Knápek Martin; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Tichý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tématem této bakalářské práce je optimalizace otopné soustavy určené pro vytápění nízkoenergetického rodinného domu. V teoretické části práce je popsán způsob výpočtu tepelných ztrát pomocí tokové metody a možné zdroje pro ...
  • Zavedení systému energetického managementu 

   Autor: Čabrová Lucia; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Pisoň Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce se zabývá implementací systému managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001. Cílem práce je poskytnout vysvětlení a podrobný popis této normy a umožnit tak její lepší pochopení a následné ...
  • Provoz elektroenergetického systému 

   Autor: Ismayilov Elmir; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Práce poskytuje stručné informace o systému řízení výkonu a ukazuje, že pečlivě zvolené metody řízení výkonu s odpovídajícími technologiemi mohou přinést význ-amné výhody v oblasti energetiky.
  • Větrné elektrárny a jejich návrh 

   Autor: Milichovský Jan; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Práce pojednává o teoretickém návrhu větrné elektrárny s potenciálním využitím podkladů pro reálnou stavbu včetně jednotlivých postupů, které je potřeba dodržet při výstavbě samotné elektrárny. Dále se porovnává teoreticky ...
  • Porovnání různých typů jaderných elektráren 

   Autor: Horák Jakub; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Práce porovnává vybrané typy jaderných elektráren. První část pojednává o základních principech fungování jaderných reaktorů a o historii jaderné energetiky. V dalších kapitolách se zabývá jednotlivými typy jaderných ...
  • Modernizace veřejného osvětlení v obci Poříčany 

   Autor: Sommer Karel; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací pro vydání územního souhlasu pro výstavbu veřejného osvětlení a osvětlení přechodů pro chodce. Je vyhotovena pro dva druhy světelných zdrojů, první skupina jsou novější ...
  • Možnosti užití stmívačů pro světelné diody 

   Autor: Kvaček Jiří; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Bayer Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stmívání LED světelných zdrojů. Cílem této práce bylo prozkoumat možnosti řízení a napájení LED světelných zdrojů a následně navrhnout funkční stmívač na základě teoretických ...
  • Obnova distribuční trafostanice 

   Autor: Ira Lukáš; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Straka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá reálným projektem obnovy distribuční transformační stanice v oblasti spadající pod správu E.ON Distribuce, a.s. Cílem práce je shrnutí teoretických znalostí získaných během dosavadního studia ...
  • Návrh rekonstrukce sítě NN v obci Zdíkov 

   Autor: Blažek Petr; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Kašpírek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cílem práce je vyřešit nevyhovující stav sítě nízkého napětí zjištěný po reklamaci zákazníkem. Dočasným řešením byla instalace regulačního autotransformátoru, který zlepšil parametry v síti. Síť jsem popsal z hlediska ...
  • Aplikace kogenerační jednotky v RD 

   Autor: Jandus Tadeáš; Vedoucí práce: Musálek Lubomír; Oponent práce: Straka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá použitím kogenerační jednotky v rodinném domě. Práci lze rozdělit na dvě části: první část čtenáře seznámí s kogenerací, pojmy s tím spojenými a stručně se podívá na problematiku zdrojů energie. Druhá ...
  • Revize pravidel pro nastavování ochran v síti VN 

   Autor: Vízdal Tomáš; Vedoucí práce: Hanuš Radek; Oponent práce: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nastavení ochran v distribuční síti vysokého napětí společnosti PREdistribuce, a.s.. V první části práce je zmapován současný stav distribuční sítě vysokého napětí, včetně ...
  • Návrh elektrické instalace v rodinném domě 

   Autor: Friedrich Jan; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Straka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem elektroinstalace v rodinném domě. Teoretická část práce pojednává o legislativních a normativních požadavcích, připojovacích podmínkách a o jednotlivých částech domovní elektroinstalace. ...
  • Akumulace elektrické energie v elektrizačních soustavách 

   Autor: Jirát Daniel; Vedoucí práce: Švec Jan; Oponent práce: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití akumulačních systémů v elektrizační soustavě pro řešení nastávajících změn. V první části jsou popsány probíhající změny v elektrizační soustavě a vize podoby sítě v budoucnu. ...