Recently added

Now showing items 1-20 of 203

  • Význam přečerpávacích elektráren pro energetiku ČR 

   Author: Zborník Luděk; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Kněnický Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Cílem této bakalářské práce je přiblížit využití přečerpávacích vodních elektráren pro elektrickou soustavu České republiky. Nejprve jsem se zabýval jejich vývojem, jak světovým, tak českým a událostmi, které tento vývoj ...
  • Elektroinstalace v rodinném domu 

   Author: Mašek Ondřej; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem elektroinstalace v rodinném domu. Jejím cílem je navrhnout elektroinstalaci v rodinném domě, dále vytvořit výčet materiálu, vytvořit rozpočet a odhadnout roční spotřebu elektrické ...
  • Využití geotermální energie v České republice 

   Author: Mach Martin; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Mareš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Bakalářská práce pojednává o využití geotermální energie v České republice. Práce nejdříve vysvětluje pojem geotermální energie a popisuje metody jejího využití. V další části se zabývá potenciálem geotermální energie na ...
  • Inteligentní elektroinstalace v rodinném domě 

   Author: Krampera Jan; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Tato práce se zabývá inteligentní elektroinstalací, především pak inteligentní elektroinstalací v rodinném domě. Práce je rozdělená na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány základní prvky inteligentní ...
  • Zemní ochrana 

   Author: Sirový Martin; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Tato bakalárská práce se zabývá rozborem zemní ochrany, zpusoby zemnení a ruznými typy návrhu zemnící soustavy. Cílem práce je objasnit funkci ochranných opatrení pred úrazem elektrickým proudem a priblížit nejcasteji ...
  • Obnovitelné zdroje a příklad jejich využití 

   Author: Mádle Kamil; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Straka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem obnovitelných zdrojů energie. V první části je uvedeno, proč je nutné využívat obnovitelné zdroje. Dále jsou podrobně popsány jednotlivé obnovitelné zdroje s jejich základními ...
  • Napěťový profil distribuční sítě s obnovitelnými zdroji energie 

   Author: Baptista Aldair da Costa; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Současná poptávka po nových alternativách k fosilních palivům nás vede k hledání nových typů technologií založených na obnovitelných zdrojích. Obnovitelné zdroje mají obrovský ukazatel dostupnosti a představují téměř ...
  • Integrace obnovitelných zdrojů do distribuční sítě 

   Author: Essa Abdullah; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Straka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato práce uvádí obecné informace o obnovitelných zdrojích energie, typech elektráren a jejich pracovních principech. Práce je zaměřena na větrné elektrárny (principy, typy, komponenty, výhody a nevýhody). Obsahuje také ...
  • Připojení obnovitelných energetických zdrojů k elektrické síti 

   Author: Mohamed Saleh; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Diplomová práce se zabývá obnovitelnými zdroji energie a druhy, které se nejvíce využívají. Teoretická část je věnována obecným informacím o obnovitelných zdrojích energie, typech elektráren a v další části se zaměřuje na ...
  • Kabelové systémy pro vysokonapěťový stejnosměrný přenos 

   Author: Duan Chengyan; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Finsterle Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato práce zkoumá kabelové přenosové systémy HVDC. Pokus se provádí tam, kde se na XLPE vzorky aplikuje střídavé nebo stejnosměrné napětí. Dielektrická pevnost a doba do selhání různých úrovní napětí jsou zaznamenávány. ...
  • Nízkouhlíková technologie v distribuční síti 

   Author: Miljkovic Nikola; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Každý rok mají obnovitelné zdroje větší dopad a více pronikají do distrubučních sítí. Tato diplomová práce podrobně popisuje tři nejčastěji využívané obnovitelné zdroje energie v současnosti - solární, větrnou a vodní. ...
  • Optimalizace provozu sítí VN v okresech Děčín a Česká Lípa 

   Author: Hrubín Jan; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Sochor Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem optimalizace distribuční sítě v oblasti Hřenska. Cílem práce je najít vhodnou optimalizaci pro stávající již dosluhující technické vybavení distribučního vedení i distribučních stanic ...
  • Modelování PST transformátoru 

   Author: Hladík Ondřej; Supervisor: Musil Ladislav; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá PST transformátory a jejich modelováním. První část popisuje obecně teorii transformátorů. Další část zařazuje PST transformátory mezi prvky FACTS a věnuje se jednotlivým druhům. Dále jsou ...
  • Vliv e-mobility na elektrizační soustavu 

   Author: Linhart Jan; Supervisor: Müller Zdeněk; Opponent: Kasembe Andrew Gayo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   V první části této bakalářská práce je uvedena historie elektromobilů včetně jejich současného stavu v České republice. Následně je zde seznámení s právním prostředím, hlavně pro provozování dobíjecích stanic. Dále se ...
  • Ad fontes, malá vodní elektrárna pro vlastní spotřebu 

   Author: Svoboda Zbyněk; Supervisor: Nemšovský Petr; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem domácí vodní elektrárny. První část je postavena na teoretické bázi a je věnována vodní energii, rozdělení vodních elektráren a částem nezbytným k jejich provozu. Druhá část je ...
  • Fotovoltaické elektrárny 

   Author: Vaniščák Jan; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato práce se zaměřuje na návrh a technickou dokumentaci fotovoltaických elektráren. Tato práce je rešerše. Z nalezených zdrojů byl nejdříve popsán možný návrh fotovoltaické elektrárny a možnosti uplatnění dotací, které ...
  • Využití vyhořelého jaderného paliva 

   Author: Matějková Eva; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Duda Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím vyhořelého jaderného paliva. Poskytuje popis jaderného palivového cyklu a vlastností vyhořelého paliva. Dále se věnuje separačním metodám a možnosti zvýšení využití jaderného paliva. ...
  • Návrh plovoucí větrné elektrárny 

   Author: Paljević Albina; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato práce se zabývá větrnou energií jako jedním z nejperspektivnějších obnovitelných zdrojů energie. V poslední době, vývojáři mají tendenci rozvíjet nové způsoby využití energie větru. Jeden z těch způsobů je postavení ...
  • Optimalizace vytápění rodinného domu 

   Author: Knápek Martin; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Tichý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tématem této bakalářské práce je optimalizace otopné soustavy určené pro vytápění nízkoenergetického rodinného domu. V teoretické části práce je popsán způsob výpočtu tepelných ztrát pomocí tokové metody a možné zdroje pro ...
  • Zavedení systému energetického managementu 

   Author: Čabrová Lucia; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Pisoň Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce se zabývá implementací systému managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001. Cílem práce je poskytnout vysvětlení a podrobný popis této normy a umožnit tak její lepší pochopení a následné ...