• Ad fontes, malá vodní elektrárna pro vlastní spotřebu 

   Autor: Svoboda Zbyněk; Vedoucí práce: Nemšovský Petr; Oponent práce: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem domácí vodní elektrárny. První část je postavena na teoretické bázi a je věnována vodní energii, rozdělení vodních elektráren a částem nezbytným k jejich provozu. Druhá část je ...
  • Akumulace elektrické energie v elektrizačních soustavách 

   Autor: Jirát Daniel; Vedoucí práce: Švec Jan; Oponent práce: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití akumulačních systémů v elektrizační soustavě pro řešení nastávajících změn. V první části jsou popsány probíhající změny v elektrizační soustavě a vize podoby sítě v budoucnu. ...
  • Akumulátory v elektroenergetice 

   Autor: Reichl Tomáš; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Musil Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Analýza kvality elektrické energie 

   Autor: Mlejnek Milan; Vedoucí práce: Sýkora Tomáš; Oponent práce: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza kvality elektrické energie v distribuční síti 

   Autor: Synek Martin; Vedoucí práce: Mareček Petr; Oponent práce: Yanushkevich Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza podlahového vytápění 

   Autor: Umlauf Jan; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Analýza poruch kabelového rozvodu vysokého napětí 

   Autor: Branný Jan; Vedoucí práce: Procházka Radek; Oponent práce: Aschenbrenner Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na analýzu poruch rozvodu vysokého napětí v PREdistribuci, a.s. Jednotlivé části se zabývají kabely provozované v síti, metodami pro zjišťování poruch, rozboru typických poruch ...
  • Analýza průmyslového rozvodu pro napájení Škoda Auto a.s. 

   Autor: Rejman Jakub; Vedoucí práce: Švec Jan; Oponent práce: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Analýza příčných poruch v distribučních soustavách 

   Autor: Vanišová Lucie; Vedoucí práce: Švec Jan; Oponent práce: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza spektra světlených zdrojů s diodami LED 

   Autor: Nálevka Lukáš; Vedoucí práce: Bayer Rudolf; Oponent práce: Bálský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza světelně technických vlastností materiálů pro difuzory svítidel 

   Autor: Holubec Lukáš; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Bayer Rudolf
   Cílem této práce je změřit fotometrické vlastnosti vybraných vzorků rozptylových termoplastů, jako je např. světelný tok, činitel prostupu a úhel poloviční svítivosti. Bylo třeba navrhnout a zrealizovat měřící přípravek ...
  • Analýza světelně technických vlastností materiálů pro difuzory svítidel 

   Autor: Holubec Lukáš; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Bayer Rudolf
   Cílem této práce je změřit fotometrické vlastnosti vybraných vzorků rozptylových termoplastů, jako je např. světelný tok, činitel prostupu a úhel poloviční svítivosti. Bylo třeba navrhnout a zrealizovat měřící přípravek ...
  • Aplikace kogenerační jednotky v RD 

   Autor: Jandus Tadeáš; Vedoucí práce: Musálek Lubomír; Oponent práce: Straka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá použitím kogenerační jednotky v rodinném domě. Práci lze rozdělit na dvě části: první část čtenáře seznámí s kogenerací, pojmy s tím spojenými a stručně se podívá na problematiku zdrojů energie. Druhá ...
  • Aplikace ostrovního provozu na stávající objekt 

   Autor: Kalus Jaroslav; Vedoucí práce: Müller Zdeněk; Oponent práce: Švec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aplikace plynové detekce v průmyslových technologiích 

   Autor: Pavlíček Martin; Vedoucí práce: Pekárek Petr; Oponent práce: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Budoucnost jaderné energetiky 

   Autor: Fleischmann Jiří; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Procházka Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Chránění kabelového vedení pomocí distanční ochrany 

   Autor: Kapucián Jan; Vedoucí práce: Procházka Martin; Oponent práce: Hanuš Radek
   Úkolem ochran v elektrizační soustavě je rychlá a přesná likvidace poruch. Tato práce se zabývá chráněním kabelového vedení pomocí distanční ochrany. Jejím cílem je seznámit nás s problematikou distančních ochran. Práce ...
  • Chránění kabelového vedení pomocí distanční ochrany 

   Autor: Kapucián Jan; Vedoucí práce: Procházka Martin; Oponent práce: Hanuš Radek
   Úkolem ochran v elektrizační soustavě je rychlá a přesná likvidace poruch. Tato práce se zabývá chráněním kabelového vedení pomocí distanční ochrany. Jejím cílem je seznámit nás s problematikou distančních ochran. Práce ...
  • Demand Side Management v prostředí distribučních sítí 

   Autor: Patera Michal; Vedoucí práce: Müller Zdeněk; Oponent práce: Mareček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Detekce poruch vinutí transformátorů 

   Autor: Kněnický Martin; Vedoucí práce: Procházka Radek; Oponent práce: Hlaváček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)