• Akumulace elektrické energie v elektrizačních soustavách 

      Autor: Jirát Daniel; Vedoucí práce: Švec Jan; Oponent práce: Musálek Lubomír
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
      Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití akumulačních systémů v elektrizační soustavě pro řešení nastávajících změn. V první části jsou popsány probíhající změny v elektrizační soustavě a vize podoby sítě v budoucnu. ...
    • Akumulátory v elektroenergetice 

      Autor: Reichl Tomáš; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Musil Ladislav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
    • Analýza kvality elektrické energie 

      Autor: Mlejnek Milan; Vedoucí práce: Sýkora Tomáš; Oponent práce: Müller Zdeněk
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
    • Analýza kvality elektrické energie v distribuční síti 

      Autor: Synek Martin; Vedoucí práce: Mareček Petr; Oponent práce: Yanushkevich Alexander
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
    • Analýza podlahového vytápění 

      Autor: Umlauf Jan; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Novák Zdeněk
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
    • Analýza poruch kabelového rozvodu vysokého napětí 

      Autor: Branný Jan; Vedoucí práce: Procházka Radek; Oponent práce: Aschenbrenner Václav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
      Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na analýzu poruch rozvodu vysokého napětí v PREdistribuci, a.s. Jednotlivé části se zabývají kabely provozované v síti, metodami pro zjišťování poruch, rozboru typických poruch ...
    • Analýza průmyslového rozvodu pro napájení Škoda Auto a.s. 

      Autor: Rejman Jakub; Vedoucí práce: Švec Jan; Oponent práce: Müller Zdeněk
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
    • Analýza příčných poruch v distribučních soustavách 

      Autor: Vanišová Lucie; Vedoucí práce: Švec Jan; Oponent práce: Müller Zdeněk
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
    • Analýza spektra světlených zdrojů s diodami LED 

      Autor: Nálevka Lukáš; Vedoucí práce: Bayer Rudolf; Oponent práce: Bálský Marek
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
    • Analýza světelně technických vlastností materiálů pro difuzory svítidel 

      Autor: Holubec Lukáš; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Bayer Rudolf
      Cílem této práce je změřit fotometrické vlastnosti vybraných vzorků rozptylových termoplastů, jako je např. světelný tok, činitel prostupu a úhel poloviční svítivosti. Bylo třeba navrhnout a zrealizovat měřící přípravek ...
    • Analýza světelně technických vlastností materiálů pro difuzory svítidel 

      Autor: Holubec Lukáš; Vedoucí práce: Bálský Marek; Oponent práce: Bayer Rudolf
      Cílem této práce je změřit fotometrické vlastnosti vybraných vzorků rozptylových termoplastů, jako je např. světelný tok, činitel prostupu a úhel poloviční svítivosti. Bylo třeba navrhnout a zrealizovat měřící přípravek ...
    • Aplikace kogenerační jednotky v RD 

      Autor: Jandus Tadeáš; Vedoucí práce: Musálek Lubomír; Oponent práce: Straka Libor
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
      Tato práce se zabývá použitím kogenerační jednotky v rodinném domě. Práci lze rozdělit na dvě části: první část čtenáře seznámí s kogenerací, pojmy s tím spojenými a stručně se podívá na problematiku zdrojů energie. Druhá ...
    • Aplikace ostrovního provozu na stávající objekt 

      Autor: Kalus Jaroslav; Vedoucí práce: Müller Zdeněk; Oponent práce: Švec Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
    • Aplikace plynové detekce v průmyslových technologiích 

      Autor: Pavlíček Martin; Vedoucí práce: Pekárek Petr; Oponent práce: Cimbolinec Ivan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
    • Budoucnost jaderné energetiky 

      Autor: Fleischmann Jiří; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Procházka Radek
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
    • Chránění kabelového vedení pomocí distanční ochrany 

      Autor: Kapucián Jan; Vedoucí práce: Procházka Martin; Oponent práce: Hanuš Radek
      Úkolem ochran v elektrizační soustavě je rychlá a přesná likvidace poruch. Tato práce se zabývá chráněním kabelového vedení pomocí distanční ochrany. Jejím cílem je seznámit nás s problematikou distančních ochran. Práce ...
    • Chránění kabelového vedení pomocí distanční ochrany 

      Autor: Kapucián Jan; Vedoucí práce: Procházka Martin; Oponent práce: Hanuš Radek
      Úkolem ochran v elektrizační soustavě je rychlá a přesná likvidace poruch. Tato práce se zabývá chráněním kabelového vedení pomocí distanční ochrany. Jejím cílem je seznámit nás s problematikou distančních ochran. Práce ...
    • Demand Side Management v prostředí distribučních sítí 

      Autor: Patera Michal; Vedoucí práce: Müller Zdeněk; Oponent práce: Mareček Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
    • Detekce poruch vinutí transformátorů 

      Autor: Kněnický Martin; Vedoucí práce: Procházka Radek; Oponent práce: Hlaváček Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
    • Diagnostika netočivých elektrických strojů 

      Autor: Popelka Martin; Vedoucí práce: Kvasnička Vladislav; Oponent práce: Hlaváček Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)