Now showing items 1-20 of 273

  • Ad fontes, malá vodní elektrárna pro vlastní spotřebu 

   Author: Svoboda Zbyněk; Supervisor: Nemšovský Petr; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem domácí vodní elektrárny. První část je postavena na teoretické bázi a je věnována vodní energii, rozdělení vodních elektráren a částem nezbytným k jejich provozu. Druhá část je ...
  • Aktualizace servového řešení 

   Author: Azad Afandizada; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Gabrhelík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   This diploma thesis is focused on applying the modern software engineering technologies to improve web application for quiting smoking. We will discuss which technologies we are using in this web application and then how ...
  • Akumulace elektrické energie v elektrizačních soustavách 

   Author: Jirát Daniel; Supervisor: Švec Jan; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití akumulačních systémů v elektrizační soustavě pro řešení nastávajících změn. V první části jsou popsány probíhající změny v elektrizační soustavě a vize podoby sítě v budoucnu. ...
  • Akumulátory v elektroenergetice 

   Author: Reichl Tomáš; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Musil Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Analýza jasu světelné scény s využitím digitálního fotoaparátu 

   Author: Václav Andrýsek; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Bayer Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato práce se zabývá analýzou měření určité skupiny jasů černobílých a barevných odstínů a tvorbou softwaru, který aplikuje výsledky této analýzy a zobrazí uživateli naměřené hodnoty jasů. Výsledek práce je nejistota měření ...
  • Analýza kvality elektrické energie 

   Author: Mlejnek Milan; Supervisor: Sýkora Tomáš; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza kvality elektrické energie v distribuční síti 

   Author: Synek Martin; Supervisor: Mareček Petr; Opponent: Yanushkevich Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza podlahového vytápění 

   Author: Umlauf Jan; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Analýza poruch kabelového rozvodu vysokého napětí 

   Author: Branný Jan; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Aschenbrenner Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na analýzu poruch rozvodu vysokého napětí v PREdistribuci, a.s. Jednotlivé části se zabývají kabely provozované v síti, metodami pro zjišťování poruch, rozboru typických poruch ...
  • Analýza průmyslového rozvodu pro napájení Škoda Auto a.s. 

   Author: Rejman Jakub; Supervisor: Švec Jan; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Analýza příčných poruch v distribučních soustavách 

   Author: Vanišová Lucie; Supervisor: Švec Jan; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza regulačních funkcí fotovoltaických střídačů z pohledu distribuční soustavy nízkého napětí 

   Author: Filip Zítek; Supervisor: Čerňan Martin; Opponent: Věchet Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
   Práce se zabývá analýzou regulačních funkcí malých (bezlicenčních) fotovoltaických elektráren připojených do distribuční soustavy nízkého napětí v České republice. Na počátku teoreticky vysvětluje princip fungování ...
  • Analýza spektra světlených zdrojů s diodami LED 

   Author: Nálevka Lukáš; Supervisor: Bayer Rudolf; Opponent: Bálský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza světelně technických vlastností materiálů pro difuzory svítidel 

   Author: Holubec Lukáš; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Bayer Rudolf
   Cílem této práce je změřit fotometrické vlastnosti vybraných vzorků rozptylových termoplastů, jako je např. světelný tok, činitel prostupu a úhel poloviční svítivosti. Bylo třeba navrhnout a zrealizovat měřící přípravek ...
  • Analýza světelně technických vlastností materiálů pro difuzory svítidel 

   Author: Holubec Lukáš; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Bayer Rudolf
   Cílem této práce je změřit fotometrické vlastnosti vybraných vzorků rozptylových termoplastů, jako je např. světelný tok, činitel prostupu a úhel poloviční svítivosti. Bylo třeba navrhnout a zrealizovat měřící přípravek ...
  • Analýza vlivu rychlonabíjecí stanice s akumulací na distribuční soustavu elektrické energie 

   Author: Jan Drápela; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Křivanec Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Bakalářská práce pojednává o zpětném vlivu rychlonabíjecí stanice na distribuční soustavu elektrické energie. V úvodní teoretické části práce jsou řazeny kapitoly věnované popisu technologií nabíjení elektromobilů a ...
  • Analýza vysokofrekvenčních oscilací ve skalpovém EEG pacientů s fokální kortikální dysplázií 

   Author: Elena Dutova; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Janča Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   High Frequency Oscillations (HFO) is currently a promising biomarker for epileptogenicity. The research and assessment to properly define and describe its characteristics is still ongoing. In this thesis the state of the ...
  • Aplikace kogenerační jednotky v RD 

   Author: Jandus Tadeáš; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Straka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá použitím kogenerační jednotky v rodinném domě. Práci lze rozdělit na dvě části: první část čtenáře seznámí s kogenerací, pojmy s tím spojenými a stručně se podívá na problematiku zdrojů energie. Druhá ...
  • Aplikace ostrovního provozu na stávající objekt 

   Author: Kalus Jaroslav; Supervisor: Müller Zdeněk; Opponent: Švec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aplikace plynové detekce v průmyslových technologiích 

   Author: Pavlíček Martin; Supervisor: Pekárek Petr; Opponent: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)