Now showing items 1-20 of 248

  • Ad fontes, malá vodní elektrárna pro vlastní spotřebu 

   Author: Svoboda Zbyněk; Supervisor: Nemšovský Petr; Opponent: Bouček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem domácí vodní elektrárny. První část je postavena na teoretické bázi a je věnována vodní energii, rozdělení vodních elektráren a částem nezbytným k jejich provozu. Druhá část je ...
  • Akumulace elektrické energie v elektrizačních soustavách 

   Author: Jirát Daniel; Supervisor: Švec Jan; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití akumulačních systémů v elektrizační soustavě pro řešení nastávajících změn. V první části jsou popsány probíhající změny v elektrizační soustavě a vize podoby sítě v budoucnu. ...
  • Akumulátory v elektroenergetice 

   Author: Reichl Tomáš; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Musil Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Analýza jasu světelné scény s využitím digitálního fotoaparátu 

   Author: Václav Andrýsek; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Bayer Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato práce se zabývá analýzou měření určité skupiny jasů černobílých a barevných odstínů a tvorbou softwaru, který aplikuje výsledky této analýzy a zobrazí uživateli naměřené hodnoty jasů. Výsledek práce je nejistota měření ...
  • Analýza kvality elektrické energie 

   Author: Mlejnek Milan; Supervisor: Sýkora Tomáš; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza kvality elektrické energie v distribuční síti 

   Author: Synek Martin; Supervisor: Mareček Petr; Opponent: Yanushkevich Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza podlahového vytápění 

   Author: Umlauf Jan; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Analýza poruch kabelového rozvodu vysokého napětí 

   Author: Branný Jan; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Aschenbrenner Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na analýzu poruch rozvodu vysokého napětí v PREdistribuci, a.s. Jednotlivé části se zabývají kabely provozované v síti, metodami pro zjišťování poruch, rozboru typických poruch ...
  • Analýza průmyslového rozvodu pro napájení Škoda Auto a.s. 

   Author: Rejman Jakub; Supervisor: Švec Jan; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Analýza příčných poruch v distribučních soustavách 

   Author: Vanišová Lucie; Supervisor: Švec Jan; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza spektra světlených zdrojů s diodami LED 

   Author: Nálevka Lukáš; Supervisor: Bayer Rudolf; Opponent: Bálský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza světelně technických vlastností materiálů pro difuzory svítidel 

   Author: Holubec Lukáš; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Bayer Rudolf
   Cílem této práce je změřit fotometrické vlastnosti vybraných vzorků rozptylových termoplastů, jako je např. světelný tok, činitel prostupu a úhel poloviční svítivosti. Bylo třeba navrhnout a zrealizovat měřící přípravek ...
  • Analýza světelně technických vlastností materiálů pro difuzory svítidel 

   Author: Holubec Lukáš; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Bayer Rudolf
   Cílem této práce je změřit fotometrické vlastnosti vybraných vzorků rozptylových termoplastů, jako je např. světelný tok, činitel prostupu a úhel poloviční svítivosti. Bylo třeba navrhnout a zrealizovat měřící přípravek ...
  • Analýza vlivu rychlonabíjecí stanice s akumulací na distribuční soustavu elektrické energie 

   Author: Jan Drápela; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Křivanec Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Bakalářská práce pojednává o zpětném vlivu rychlonabíjecí stanice na distribuční soustavu elektrické energie. V úvodní teoretické části práce jsou řazeny kapitoly věnované popisu technologií nabíjení elektromobilů a ...
  • Aplikace kogenerační jednotky v RD 

   Author: Jandus Tadeáš; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Straka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá použitím kogenerační jednotky v rodinném domě. Práci lze rozdělit na dvě části: první část čtenáře seznámí s kogenerací, pojmy s tím spojenými a stručně se podívá na problematiku zdrojů energie. Druhá ...
  • Aplikace ostrovního provozu na stávající objekt 

   Author: Kalus Jaroslav; Supervisor: Müller Zdeněk; Opponent: Švec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aplikace plynové detekce v průmyslových technologiích 

   Author: Pavlíček Martin; Supervisor: Pekárek Petr; Opponent: Cimbolinec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bezdrátová nabíječka Qi s více cívkami 

   Author: Toturbii Toturbiev; Supervisor: Máša Pavel; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Cílem této bakalářské práce je popsat bezdrátový přenos energie. Základní příklad indukčního bezdrátového přenosu energie jsou dvě vázané cívky se vzdušným jádrem a kompenzujícími kapacitátory kvůli nastavení resonující ...
  • Bezsenzorové vektorové řízení synchronního bezkomutátorového motoru 

   Author: Byron Pitsillis Schutte; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Cílem této práce je navrhnout a zrealizovat elektronické řízení rychlosti motoru, které využívá teorie vektorového řízení s využitím senzoru úhlu nebo snímání proudů ke kontrole bezkartáčového motoru v režimu řízení úhlu ...
  • Budoucnost jaderné energetiky 

   Author: Fleischmann Jiří; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Procházka Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)