Show simple item record

General Architecture for Development of Multiplatform E-learning Applicationsdc.contributor.advisorJežek Filip
dc.contributor.authorTesař Štěpán
dc.date.accessioned2015-05-28T10:43:46Z
dc.date.available2015-05-28T10:43:46Z
dc.identifierKOS-587864173805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61567
dc.description.abstractV rámci této práce byl vytvořen konceptuální pracovní postup a implementovány otevřené nástroje, které umožňují rapidní vývoj výukového softwaru. Cílem bylo vytvoření standardizovaného prostředí, do kterého je nutné dodat pouze specifický obsah aplikace, přičemž veškeré uživatelské rozhraní a aplikační logika je již zajištěna. Pro tyto účely bylo nutné propojit několik existujících projektů a programovacích nástrojů. Dále bylo třeba vytvořit silně modulární uživatelské prostředí, zcela nezávislé na obsahu. Práce se zaměřuje na výukové aplikace, využitelné v univerzitním prostředí. Aplikace vytvořené pomocí navrženého postupu tak musí splňovat základní požadavky na výukové aplikace, a tedy nikoliv pouze zobrazovat obsah, ale zároveň simulovat výuku. Studentům jsou tedy prezentovány otázky a testy, a aplikace se zachová adekvátně dle dané odpovědi. Z pokročilejších cílů práce je možné jmenovat například umožnění vizualizace fyziologických modelů, nebo snadné nasazení výsledných aplikací na různé aktuálně populární zařízení používané studenty, jako jsou tablety, notebooku a stolní počítače s různými operačními systémy.cze
dc.description.abstractIn this master's work, a conceptual workflow and open tools were implemented, to provide an instrument for rapid development of educational software. The aim was to create a standardized environment, where only the case specific content has to be provided, and all of the user interface and functional behavior is handled by the supporting software. For these purposes, several existing projects and frameworks had to be interconnected, and a strongly content-independent, modular user interface had to be constructed. The focus was on educational applications applicable in a university environment. Therefore, the finished application has to fulfil basic expectations of an e-learning software, meaning that it does not only display the content, but also provides a simulated classroom behaviour. The students can be presented with tasks and quizzes they have to solve, and the application reacts differently according to their answers. There are also some more advanced targets, such as necessity to display various visualizations of physiological models, or possibility to deploy the finished application on current technological solutions used by students, such as tablets, notebooks and desktop computers with various operation systems.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectmodularita, elektronická výuka, unity, bodylight, modelcze
dc.titleObecná architektura pro vývoj multiplatformních výukových aplikací medicínských oborůcze
dc.titleGeneral Architecture for Development of Multiplatform E-learning Applicationseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereePrivitzer Pavol
theses.degree.disciplineBiomedicínská informatikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeBiomedicínské inženýrství a informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record