Show simple item record

Demonstration of Self-mixing in a Laser Diodedc.contributor.advisorŠístek Jan
dc.contributor.authorValko Martin
dc.date.accessioned2015-05-28T10:43:41Z
dc.date.available2015-05-28T10:43:41Z
dc.identifierKOS-587864169405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61564
dc.description.abstractTato práce objasňuje jevy, které nastávají v laserové diodě, je-li vysílané záření odráženo zpět za vzniku interferencí v samotné laserové diodě. Druhá část práce pojednává o praktické konstrukci návrhu interferometru využívajícího výše zmíněných jevů k měření změn polohy a otáčivého momentu. Součástí práce je protokol o měření zkonstruovaného interferometru, kde nás především zajímá chování laserové diody a ověření vlivu úrovně odraženého záření na průběh detekovaného signálu.cze
dc.description.abstractThis thesis explains the phenomena that occurs in laser diode when emitted radiation is reflected back to the diode with corresponding interference (so called self-mixing). Second part deals with practical design of an interferometer based on this effect that is capable to measure position changes or rotational movement. Also part of the thesis are results from measurement, especially laser diode behavior and waveforms dependence on reflected radiation level.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectInterferometr, interference, fázový posuv, 'self-mixing', Dopplerovský jev, měření polohy, měření rychlosticze
dc.titleDemonstrace interference v laserové dioděcze
dc.titleDemonstration of Self-mixing in a Laser Diodeeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBřezina Petr
theses.degree.disciplineKomunikační technikacze
theses.degree.grantorkatedra elektromagnetického polecze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record