Show simple item record

Distributed task Mapping in Reconfigurable Networked Embedded Systemsdc.contributor.advisorŠůcha Přemysl
dc.contributor.authorSaro Jan
dc.date.accessioned2015-05-28T10:43:36Z
dc.date.available2015-05-28T10:43:36Z
dc.identifierKOS-587864172005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61559
dc.description.abstractV současné době schopnost měnit a migrovat funkcionalitu na samo-adaptivních a rekonfigurovatelných embedded zařízeních v bezdrátových senzorových sítích, se stává běžnou vlastností. Vedle této schopnosti zařízení jsou schopna počítat/vykonávat tyto úlohy reprezentující dané funkcionality a také komunikovat bezdrátově s ostatními zařízeními v síti. Každé samostatné zařízení je napájeno baterií a musí průběžně sledovat poměr množství zatížení reprezentované mapovanými úlohami na daném zařízení a kapacitou napájecího zdroje. Pokud se na jakémkoliv zařízení poměr zátěže a napájecí zdroje sníží pod určitou úroveň, zařízení vyvolá chybový stav v síti. Cílem této práce je navrhnout distribuovaný algoritmus, který je schopen opravit tento chybový stav změnou mapování úloh na zařízeních v síti.cze
dc.description.abstractNowadays, the ability to change and migrate functionality on self-adaptive and reconfigurable embedded devices in the wireless sensor networks becomes a common property. Beside that ability, devices are able to compute/perform tasks representing functionalities and also communicate wirelessly with other devices in the network. Each standalone device is power supplied by a battery and has to regularly monitor a ratio between amount of load represented by mapped tasks on the device and capacity of the power resource. When on any device this ratio decreases under an intended level, the device invokes a failure state in the network. The aim of that thesis is to propose the distributed algorithm, which is able to repaired that fault state by changing the task mapping on devices in the network.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectTask mapping, fault-tolerant wireless sensor network with self-adaptive reconfigurable embedded devices, distributed algorithm, load balancing in distributed networkcze
dc.titleDistribuované mapování úloh v rekonfigurovatelných sítích vestavěných zařízenícze
dc.titleDistributed task Mapping in Reconfigurable Networked Embedded Systemseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereede Oliveira Filho Julio
theses.degree.disciplinePočítačové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra řídicí technikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record