Show simple item record

Information acquisition and management toolkitdc.contributor.advisorNovotný Tomáš
dc.contributor.authorHoštička Václav
dc.date.accessioned2015-05-28T10:43:34Z
dc.date.available2015-05-28T10:43:34Z
dc.identifierKOS-576993518205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61556
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá oblastí organizace, správy a sdílení úkolu. V rámci práce byla zpracována rešerše existujících rešení, na jejímž základe byly podrobneji definovány požadavky na vyvíjený nástroj. Výsledkem je nástroj, který umožnuje uživatelum extrahovat data z webových stránek a pracovat s nimi jako s úkoly nebo tyto úkoly vytváret manuálne. Úkolum je možné nastavovat ruzné atributy, kategorizovat je a sdílet s ostatními uživateli. Aplikace je spustitelná ve webovém prohlížeci i jako aplikace pro mobilní platformu Android, která funguje i bez pripojení k serveru. Soucástí rešení je synchronizace dat mezi zarízeními. Mezi použité technologie patrí prekladac z jazyka C# do JavaScriptu Saltarelle, platforma pro vyvíjení JavaScriptových sítových aplikací Node.js a framework pro vytvárení mobilních aplikací za použití webových technologií Cordova. Nástroj dále využívá množství knihoven, zejména Socket.IO pro obousmernou komunikaci mezi klientem a serverem v reálném case.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the topic of task managment and sharing. Part of this work is research on the existing solutions in this area used also for requirements specification. The result of the thesis is a tool which enables user to extract data from web pages and save them as tasks or create these tasks manually. User can set various attributes to the tasks, categorize them and share them with other users. Tool can be run in web browser or as an Android application which is also working without connection to server. Solution concerns also with the data synchronization between the devices. Used technologies include a compiler Saltarelle which can compile C# language to Java- Script, Node.js, a platform for building network applications using JavaScript and a framework Cordova for building mobile applications using standard web technologies. Further, the tool utilizes number of libraries, particularly Socket.IO, a library enabling real-time bidirectional client-server communication.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectextrakce, sdílení úkolů, synchronizace, Saltarelle, Node.js, Cordova, Socket.IOcze
dc.titleNástroj pro získávání a správu informacícze
dc.titleInformation acquisition and management toolkiteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVořechovský Oldřich
theses.degree.disciplineSoftwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra počítačové grafiky a interakcecze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record