Show simple item record

A GPU-Based Algorithm for Numerical Integration of Kuznetsov's Equationdc.contributor.advisorČervenka Milan
dc.contributor.authorMrňa Jan
dc.date.accessioned2015-05-28T09:53:29Z
dc.date.available2015-05-28T09:53:29Z
dc.identifierKOS-528044044505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61472
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem semidiskrétního numerického algoritmu pro řešení Kuzněcovovy rovnice nelineární akustiky pro popis stojatých zvukových vln v akustických rezonátorech a jeho implementaci na grafických kartách NVIDIA pomocí technologie CUDA. K výpočtu derivací podle prostorových souřadnic je použita metoda centrálních konečných diferencí a Fourierova metoda. Uvedené algoritmy jsou použity pro provedení základních numerických experimentů v oblasti stojatých zvukových vln konečných amplitud v akustických rezonátorech proměnného průřezu. Obě metody jsou porovnány z hlediska přesnosti a rychlosti s verzí pracující jednovláknově na CPU. Uvedený program může být upraven i pro řešení jiných evolučních parciálních diferenciálních rovnic či jejich soustav.cze
dc.description.abstractThis work deals with design of semidiscrete numerical algorithm for solving non-linear acoustic Kuznetsov equation for describing standing waves in acoustic resonators and its implementation on NVIDIA GPUs using CUDA technology. Derivatives with respect to spatial coordinate are calculated using central finite differences and Fourier methods. These algorithms are used to conduct basic numerical experiments with finite-amplitude acoustic waves in axisymmetric resonators. Speed and accuracy of both methods are assesed and compared with single-threaded CPU implementation. The programme can be modified even for solving other types of evolutionary partial differential equations or their sets.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectCUDA,GPU,numerické řešení,parciální diferenciální rovnicecze
dc.titleAlgoritmus pro numerickou integraci Kuzněcovovy rovnice na GPUcze
dc.titleA GPU-Based Algorithm for Numerical Integration of Kuznetsov's Equationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŘezáč Karel
theses.degree.disciplineRobotikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record