Show simple item record

Finalization of the Integration Portal’s Client Component

dc.contributor.advisorMacek Ondřej
dc.contributor.authorBlažek Jiří
dc.date.accessioned2015-05-28T09:53:17Z
dc.date.available2015-05-28T09:53:17Z
dc.identifierKOS-528279535505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61459
dc.description.abstractCílem této práce je implementace všech požadovaných funkcionalit a dokončení klientské části integračního portálu. Práce navazuje na předchozí vývoj, ve kterém bylo vytvořeno uživatelské rozhraní. Klientská část je implementována jako single-page application (SPA) za pomocí skriptovacího jazyka JavaScript a frameworku AngularJS. Testování je provedeno pomocí Protractor testovacího frameworku. Podařilo se mi v termínu implementovat a otestovat požadované části aplikace, včetně některých nových požadavků, které vyvstali během vývoje. Aplikace je částečně integrována s testovací serverovou částí, chybějící funkcionality jsou nasimulovány na straně klienta.cze
dc.description.abstractPrimary goal of this work is to implement required basic features and finalization of client component for integration portal. The thesis follows the previous development in which user interface was created. Client application is implemented as a single-page application (SPA) by using JavaScript scripting language and framework AngularJS. Testing is done by using Protractor end-to-end test framework. I managed to implement and test all required functionalities of the application, including some of the new requirements that have emerged during development. Application is partially integrated with test server, missing functionalities are simulated on the client side.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectbakalářská práce; angularjs; klientská aplikace; webová aplikace; javascript; protractor; integrační portál; cesnet, testovánícze
dc.titleDokončení klientské části integračního portálucze
dc.titleFinalization of the Integration Portal’s Client Componenteng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typebachelor's thesiseng
dc.contributor.refereeVotava Ondřej
theses.degree.disciplineSoftwarové systémycze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record