Show simple item record

Energy commodity prices analysisdc.contributor.advisorBejbl Jan
dc.contributor.authorJambayev Tamerlan
dc.date.accessioned2015-05-28T09:52:51Z
dc.date.available2015-05-28T09:52:51Z
dc.identifierKOS-521249226905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61436
dc.description.abstractTato práce se skládá ze tří částí. V první části jsou popsány teoretické základy, nejvýznamnější energetické komodity a jejich trh. Ve druhé části je provedena analýza a popis vývoje cen jednotlivých komodit na světových burzách. Ve třetí části je vyhodnocen vývoj a závislost cen jednotlivých komodit. V této práci jsou charakterizovány tři energetické suroviny, které mají největší vliv na výrobu a cenu elektřiny: ropa, uhlí a zemní plyn. Trh a tvorba ceny na ropu a zemní plyn jsou popsány v první části práce. Dynamika ceny uhlí, která je použita pro analýzu vlivu cen komodit na cenu elektřiny, je následně rozebrána ve druhé části práce. Základem pro napsání práce jsou zprávy a pojednání energetické charty.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis consists of three parts. The first part describes the theoretical foundation, a leading energy commodities and appropriate markets. The second part contains the analysis and description of the development of the commodity prices on world markets. The third part of the thesis evaluates the development and dependence of prices of various commodities. In this thesis three energy raw materials which have the greatest impact on production and the price of electricity are characterized. The materials are oil, coal and natural gas. Market and price formation for oil and natural gas are described in the first part. Dynamics of prices of coal, which is used to analyze the impact of commodity prices on the price of electricity is discussed in the second part. The basis for writing thesis is Energy Charter reports and articles.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectKlíčová slovy: Nafta, plyn, elektřina, energie, uhlí, trh, komodity, burza, opce, futures, LNG, forward, krátká pozice, dlouhá pozice, netback, korelace.cze
dc.titleAnalýza cen energetických komoditcze
dc.titleEnergy commodity prices analysiseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKratochvíl Štěpán
theses.degree.disciplineElektrotechnika a managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record