Show simple item record

Measuring System Using a Feedback Accelerometer

dc.contributor.advisorRoháč Jan
dc.contributor.authorPoláček Martin
dc.date.accessioned2015-03-20T06:03:26Z
dc.date.available2015-03-20T06:03:26Z
dc.identifierKOS-524981589605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61283
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem a realizací analogových obvodů pro vyhodnocení výstupního napětí, napájení, úpravy signálu a odvození zpětné vazby akcelerometru DA-1. Toto zahrnuje návrh schématu zapojení a dvoustranné desky plošných spojů, osazení této desky a následné proměření výstupních charakteristik a vyhodnocení funkčnosti celého systému. Akcelerometr je buzen střídavým harmonickým napětím o frekvenci $4,5\,kHz$ pomocí generátoru a jeho výstupní napětí je upraveno tak, aby mohlo být použito pro účely zpětné vazby. Návrh a realizace je optimalizována z hlediska zajištění minimálního šumu pomocí precizních operačních zesilovačů a integrovaných obvodů.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the design and construction of analog circuits in order to evaluate the output voltage, power supply, signal adjustment and feedback of accelerometer DA-1. This includes design of the circuit diagram, double sided PCB, mounting circuits to the PCB and measurement of output characteristics and functionality of entire system. The accelerometer is excited by AC voltage with frequency $ 4,5 \, kHz$ by a function generator. Its output voltage could be used for feedback purposes. Design and construction is optimized in terms of ensuring minimum noise using precision operational amplifiers and integrated circuits.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectakcelerometr, analogové obvody, zpětná vazba, operační zesilovačcze
dc.titleSystém pro měření na zpětnovazebním akcelerometrucze
dc.titleMeasuring System Using a Feedback Accelerometereng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typebachelor's thesiseng
dc.date.accepted2015-01-26
dc.contributor.refereeSoták Miloš
theses.degree.disciplineSenzory a přístrojová technikacze
theses.degree.grantorkatedra měřenícze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record