Show simple item record

Information Systems and Data Management in Public Sectordc.contributor.advisorNáplava Pavel
dc.contributor.authorPanský Martin
dc.date.accessioned2015-03-20T06:03:23Z
dc.date.available2015-03-20T06:03:23Z
dc.identifierKOS-521250180405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61276
dc.description.abstractBakalářská práce se primárně zabývá možností využití cloudových řešení ve veřejném sektoru a studií nasazení konkrétního produktu v rámci ČVUT. Součástí je definice pojmů a technologií, současný stav v rámci státních organizací a připravenost na zavedení změn. Následně jsou zmíněny základní přínosy a negativa, společně s případy z praxe. Praktická část tohoto dokumentu porovnává možné varianty řešení a následně specifikuje zahájení a nastavení projektu pomocí metody PRINCE2. Závěrečná kapitola slouží jako zhodnocení přínosů a rizik vybraného řešení a práce.cze
dc.description.abstractBachelor thesis is primarily concerned with the possibility of using cloud solutions in the public sector and study of the launching specific product within the CTU. Parts of the work are definitions of concepts and technologies, the current state within the public organizations and readiness to implement cloud solutions. Following are mentioned basic benefits and drawbacks, together with practical cases. The practical part of this document compares the possible solutions and then specifies the start and project settings using the method PRINCE2. The final chapter serves as an evaluation of the benefits and risks of the selected solution.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectCloud computing; PRINCE2; Ekonomické hodnocení investic; Vícekriteriální hodnocení variant;cze
dc.titleInformační systémy a správa dat ve veřejné správě a školstvícze
dc.titleInformation Systems and Data Management in Public Sectoreng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2015-01-27
dc.contributor.refereeHronza Radek
theses.degree.disciplineManažerská informatikacze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeSoftwarové technologie a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record