Show simple item record

Practical Use of Bioimpedance to Assess the Patient's Condition

dc.contributor.advisorHlúbik Jan
dc.contributor.authorNejedlo Vojtěch
dc.date.accessioned2015-03-20T06:02:59Z
dc.date.available2015-03-20T06:02:59Z
dc.identifierKOS-538394863405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61247
dc.description.abstractPráce se zabývá diagnostickou metodou využívající bioelektrickou impedanci, metodou analýzy bioelektrické impedance, která se využívá především k měření určitých složek, ze kterých je postaveno lidské tělo, jako jsou například tukové hmoty a celotělové vody. V první části popisuje tuto metodu z teoretického hlediska, uvádí příklady způsobů měření, ale také jiného využití bioelektrické impedance. Ve druhé části jsou zpracovány dvě sady dat. Nejdříve jsou setříděny a seřazeny tak, aby s nimi bylo možné dále pohodlně pracovat. Poté je porovnáno zařazení dle BMI se zařazením dle dříve užívaných hodnot procentuálního obsahu tuku. BMI je taktéž srovnáno s aktuálním stavem české populace. Poté jsou obě sady dat porovnány co do podobnosti a s pomocí jedné vybrané sady jsou vytvořeny empirické rovnice, které jsou dostatečně přesné pro méně náročné aplikace. Díky provedeným úkonům jsou k dispozici dvě zpracované a prozkoumané sady dat k dalšímu užití. Práce dává možnost dalšího průzkumu v oblasti tvorby empirických rovnic pro výpočet tělesného složení ze základních parametrů jednoduchým postupem z hodnot naměřených přístrojem analyzujícím bioelektrickou impedanci.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the diagnostic method called bioelectrical impedance analysis, which is mainly used for measuring certain elements that human body is built of such as fat mass and total body water. The first part describes the method from a theoretical point of view, gives examples of measuring possibilities and also examples of other methods that use bioelectrical impedance. The second part deals with two datasets. Firstly, both of them are sorted and sequenced for upcoming tasks. Both datasets are then compared with the classification according to BMI and classification according to values which are the most current borders for assessing patients condition based on percentage fat content. BMI of datasets is also compared with the current state of the Czech population. After the two sets of data are compared in terms of similarities, using a selected dataset, empirical equations are developed that are sufficiently accurate for less demanding applications. Thanks to the tasks done there are two sets of data processed and examined and available for further use. The thesis gives the opportunity for further research in the area of empirical equations for calculating body composition. Equations can be made with one simple method using some of the basic parameters, which were measured with some of the body impedance analysis devices.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectbody impedance analysis; body mass index; bioelektrická impedancecze
dc.titlePraktické využití bioimpedance pro posouzení zdravotního stavu pacientacze
dc.titlePractical Use of Bioimpedance to Assess the Patient's Conditioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster's thesiseng
dc.date.accepted2015-01-19
dc.contributor.refereeBednarčík Peter
theses.degree.disciplineBiomedicínské inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra teorie obvodůcze
theses.degree.programmeBiomedicínské inženýrství a informatikacze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record