Show simple item record

HIS Obstetrics-Module Data Analysisdc.contributor.advisorChudáček Václav
dc.contributor.authorNejedlá Lenka
dc.date.accessioned2015-03-20T06:02:45Z
dc.date.available2015-03-20T06:02:45Z
dc.identifierKOS-534496709605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61232
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na dolování dat, především na statistické metody dolování dat v lékařství. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy z oblasti dolování dat a popsány jednotlivé metodiky a techniky. Praktickou část tvoří analýza datového souboru z porodnického modulu nemocničního informačního systému Fakultní nemocnice Brno. Pro práci s daty byly zvoleny počítačové programy pgAdmin III, Matlab, RStudio a Microsoft Excel 2010. Při analýze dat je postupováno podle metodiky CRISP-DM. Užity byly statistické neparametrické testy: Wilcoxonův dvouvýběrový rank sum test, Kruskal Walisův test, Wilcoxonův párový test, Spearmanův test nezávislosti, test dobré shody, logistická regrese.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with data mining in medicine. The theoretical part is an overview of common methods that are used in data mining, especially statistical methods applied in medicine. The practical part is an analysis of the obstetrics database from Faculty Hospital Brno. Software pgAdmin III, Matlab, RStudio and Microsoft Excel 2010 were used to help with this problem. Data analysis is followed by the methodology CRISP-DM. For data analysis were used statistical nonparametric tests: Wilcoxon two-sample rank sum test, Kruskal - Walis test, Wilcoxon signed-rank test, Spearman's test, Pearson's chi-squared test, logistic regression.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectdobývání znalostí z databází, data mining, porodnictví, statistické metodycze
dc.titleAnalýza dat z porodnického modulu nemocničního informačního systémucze
dc.titleHIS Obstetrics-Module Data Analysiseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-01-22
dc.contributor.refereeKoucký Michal
theses.degree.disciplineBiomedicínské inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeBiomedicínské inženýrství a informatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record