Show simple item record

Use of cogeneration for public pooldc.contributor.advisorVítek Miroslav
dc.contributor.authorDavid Robin
dc.date.accessioned2015-03-16T15:38:29Z
dc.date.available2015-03-16T15:38:29Z
dc.identifierKOS-634192584905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61203
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá využitím kogenerace pro veřejný bazén. V první části této práce jsou shrnuty poznatky o kombinované výrobě elektřiny a tepla, se zaměřením na mikrokogeneraci s ekonomicko-technického pohledu. Je zde uvedena legislativa týkající se připojení a provozu kogenerační jednotky. V druhé praktické části diplomové práce je provedena analýza spotřeby energií na plaveckém bazénu Mělník. Výsledkem je návrh několika vhodných variant pro zásobování bazénu energií z kogenerace. Závěrem je ekonomické zhodnocení navržených variant a shrnutí výsledků pro správné rozhodnutí investora.cze
dc.description.abstractThis thesis look into the use of cogeneration for public pool. In the first part of this thesis are summarized the findings of a combined heat and power with a focus on micro-cogenaretion of economics and technical perspective. There are introducing legislation relating to the connection and working of cogeneration unit. In the second part is an analysis of energy consumption on the swimming pool Melnik. The result is a proposal of more appropriate options for energy supply pool from cogeneration. The finally is the economic evaluation of the proposed options and summary of results for the right decision of investoreng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectkogenerace, ekonomické hodnocení, legislativa pro KVETcze
dc.titleVyužití kogenerace pro veřejný bazéncze
dc.titleUse of cogeneration for public pooleng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-01-20
dc.contributor.refereeKratochvíl Štěpán
theses.degree.disciplineEkonomika a řízení energetikycze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record