Show simple item record

Analysis of Fixed Microwave Links Design Procedures According to ITU-R Recommendationsdc.contributor.advisorPechač Pavel
dc.contributor.authorBrtěk Tomáš
dc.date.accessioned2015-03-16T15:37:56Z
dc.date.available2015-03-16T15:37:56Z
dc.identifierKOS-587864323205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61200
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá studiem pozemních mikrovlnných směrových rádiových spojů na přímou viditelnost a obsahuje přehled této problematiky. Cílem práce je implementovat dva různé návrhové postupy, dle doporučení ITU-R P.530-15 a ITU-R P.2001-1, do prostředí MATLAB a zhodnotit jejich úspěšnost pomocí naměřených hodnot. Výzkum ukázal, že výsledky obou metod jsou srovnatelné. Výraznější vliv než výběr metody má spolehlivost vstupních parametrů spoje, kde svou roli hraje především intenzita dešťových srážek.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deal with study of terrestrial microwave radio line of sight links and provides an overview of this issue. The purpose of the work is to implement two different design methods, by the recommendation ITU-R P.530-15 and ITU-R P.2001-1, into MATLAB and evaluate their success by using the measured values. Research has shown that the results of both methods are comparable. Greater effect than the choice of method has the reliability of input parameters of the link which is primarily precipitation intensity.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectSměrový spoj; Únik; Distribuční funkcecze
dc.titleAnalýza metodik návrhu mikrovlnného směrového spoje podle doporučení ITU-Rcze
dc.titleAnalysis of Fixed Microwave Links Design Procedures According to ITU-R Recommendationseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2015-01-26
dc.contributor.refereeValtr Pavel
theses.degree.disciplineKomunikační technikacze
theses.degree.grantorkatedra elektromagnetického polecze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record