Show simple item record

GNSS signal generatordc.contributor.advisorKačmařík Petr
dc.contributor.authorŠindelář Radek
dc.date.accessioned2015-03-16T15:34:42Z
dc.date.available2015-03-16T15:34:42Z
dc.identifierKOS-356666815305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61194
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je sestavení toolboxu v jazyce MATLAB pro projekt Witch Navigator. Celý program obsahuje funkce pro generování jednotlivých navigačních pásem z určitých navigačních systémů jednotlivých družic. Zpracování těchto signálů je na bázi pásmového signálu či komplexní obálky. Zpracování je vykreslováno ve spektrální výkonové hustotě, autokorelační funkci a signálu samotném. V generovaných signálech je zohledněno místo příjmu Dopplerovským posuvem, zpožděním signálu a přidáním šumu. Tento program by měl sloužit pro testování příjmu navigačních systémů.cze
dc.description.abstractThe target of this bachelor work is to put together a toolbox in MATLAB for the project called Witch Navigator. The whole programme includes functions for generating of particular navigation bands from induvidual satellites of the navigation systems. The processing of these signals is based on band signal or complex envelope. The signal processing is displayed in the power spectrum density, the autocorrelation function and the signal itself. All is taken into account in terms of the doppler shift, the signal delay and the noise. This programme should be used for testing of navigation systems.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectGALILEO, GLONASS, GPS, GNSS, L1C/A, L2C, L5, E1, Dopplerovo zpoždění, šum, spektrální výkonová hustota, autokorelační funkce, toolbox, MATLABcze
dc.titleGenerátor GNSS signálucze
dc.titleGNSS signal generatoreng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2015-01-26
dc.contributor.refereeKovář Pavel
theses.degree.disciplineKomunikační technikacze
theses.degree.grantorkatedra elektromagnetického polecze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record