Show simple item record

Evaluation of ECG Holter Records for Patient with Heart Amyloidosis

dc.contributor.advisorHuptych Michal
dc.contributor.authorKaiser Tomáš
dc.date.accessioned2015-03-16T15:34:29Z
dc.date.available2015-03-16T15:34:29Z
dc.identifierKOS-534496705205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61185
dc.description.abstractCílem diplomové práce je zpracování holterovského EKG pacientů se srdeční amyloidózou. Tyto záznamy se vyznačují nízkými napěťovými úrovněni a množstvím řušení. K jejich předzpracování byla navržena kaskáda filtrů včetně vyhlazujícího Savitzky- Golay filtru. Na signály byla aplikována metoda ICA za účelem získání nezávislé komponenty systému odpovídající minimálně zarušeného EKG průběhu. V rámci rozměření byl pro detekci QRS komplexů použit upravený algoritmus Pan- Tomkinse. Určení hranic QRS komplexů, P a T vln bylo realizováno na základě standardních EKG intervalů a pomocí aproximace derivace a detekce průchodů nulou. Za účelem klasifikace detekovaných srdečních cyklů byly vybrány metody založené na délce RR intervalu.cze
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to process the Holter ECG of patients with cardiac amyloidosis. These records are characterized by low voltage and the amount of interference. Cascade of filters including Savitzky-Golay smoothing filter was proposed to preprocess signals. Then ICA method was applied to obtain independent system component corresponding to typical ECG waveform. Modified algorithm Pan-Tomkins was used to detect QRS complexes. ECG intervals and approximation using first derivatives and zero-crossing detection was used to find delimitations of QRS complexes, P and T waves. Delimitation of boundaries QRS complexes, P and T waves were implemented on the basis of their relative distance from the R oscillation. Detected cardiac beats were classified by selected methods based on the length of the RR interval.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectelektrokardiogram; holter; srdeční variabilita; signálové zpracování; nelineární metody; Savitzky-Golay, ICA, srdeční amyloidózacze
dc.titleHodnocení záznamů Holterovského EKG u pacientů se srdeční amyloidózoucze
dc.titleEvaluation of ECG Holter Records for Patient with Heart Amyloidosiseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster's thesiseng
dc.date.accepted2015-01-22
dc.contributor.refereeFingrová Zdeňka
theses.degree.disciplineBiomedicínské inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeBiomedicínské inženýrství a informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record