Show simple item record

The Influence of Stray Currents on Corrosion Resistance of Ductile Cast Iron Pipesdc.contributor.advisorCimbolinec Ivan
dc.contributor.authorZedník Jiří
dc.date.accessioned2015-03-16T15:32:13Z
dc.date.available2015-03-16T15:32:13Z
dc.identifierKOS-451468629805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61141
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá výzkumem odolnosti trub z tvárné litiny s ochranným obalem z plasticky modifikované cementové malty (OCM) proti negativním účinkům stejnosměrných bludných proudů. V teoretické části pojednává o problematice bludných proudů z obecného hlediska, popisuje zdroje bludných proudů, způsob jejich šíření s dopadem na úložná zařízení a způsoby ochrany úložných zařízení proti jejich negativním účinkům. Praktická část se věnuje zkoumání již konkrétního typu těžké protikorozní ochrany trub z tvárné litiny - OCM - proti negativním účinkům stejnosměrného proudu v podobě korozního namáhání v průběhu jednoho roku.cze
dc.description.abstractThe first part of these thesis is focused on stray currents in general aspects. There are described stray current sources, stray current spreading with negative influence on buried lines. There are also described the ways of protection against stray currents in use. The second part of this thesis is focused on investigating influences of DC current to buried pipelines with ZMU protection during one year.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectBludný proud, potrubí z tvárné litiny, elektrochemická koroze, ochrana proti korozi, katodická ochrana, liniové stavbycze
dc.titleVliv stejnosměrných bludných proudů na korozní odolnost trub z tvárné litinycze
dc.titleThe Influence of Stray Currents on Corrosion Resistance of Ductile Cast Iron Pipeseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-01-21
dc.contributor.refereeKudláček Ivan
theses.degree.disciplineTechnologické systémycze
theses.degree.grantorkatedra elektrotechnologiecze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record