Zobrazit minimální záznam

Application of aspect-oriented approach to the domain of adaptive user interfaces

dc.contributor.advisorČerný Tomáš
dc.contributor.authorTurek Tomáš
dc.date.accessioned2015-03-16T15:31:53Z
dc.date.available2015-03-16T15:31:53Z
dc.identifierKOS-531593697205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/61118
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá využitím aspektově-orientovaného přístupu pro tvorbu adaptivních uživatelských rozhraní a využitím tohoto přístupu s frameworky a doménově specifickými jazyky pro tvorbu uživatelských rozhraní. Jedná se o jazyk XML User Interface Language, User Interface Markup Language, User interface protokol a JavaServer Faces. Tyto jazyky jsou použity s nástrojem AspectFaces k vytvoření adaptivních uživatelských rozhraní pro kontextově závislou Java EE aplikaci. Následně jsou zhodnoceny jejich výhody, nevýhody a omezení pro tvorbu adaptivních uživatelských rozhraní.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the use of the aspect-oriented approach for creating adaptive user interfaces and use of this approach with the frameworks and domain-specific languages for creating user interfaces. They are XML User Interface Language, User Interface Markup Language, User interface protocol and JavaServer Faces. These languages are used with the tool AspectFaces to create adaptive user interfaces for context-aware Java EE application. Subsequently evaluated their advantages, disadvantages and limitations for creating adaptive user interfaces.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectAdaptivní UI, aspektově-orientovaný přístup, automatické generování UI,Java EE, JSF, XUL, UIML, UIProtocolcze
dc.titleVyužití aspektově-orientovaného přístupu pro tvorbu adaptivních uživatelských rozhranícze
dc.titleApplication of aspect-oriented approach to the domain of adaptive user interfaceseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster's thesiseng
dc.date.accepted2015-01-21
dc.contributor.refereeMacík Miroslav
theses.degree.disciplineSoftwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra počítačové grafiky a interakcecze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam