Show simple item record

Virtual model of tokamak GOLEM with a real physical coredc.contributor.advisorSvoboda Vojtěch
dc.contributor.authorMatušů Martin
dc.date.accessioned2014-09-05T00:20:42Z
dc.date.available2014-09-05T00:20:42Z
dc.date.issued2014-09-05
dc.date.submitted2014-09-05 02:00:04.0
dc.identifierKOS-521479628505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/51391
dc.description.abstractTermojaderná fúze je potenciálním zdrojem energie na další staletí. Pro její dosažení je třeba napodobit podmínky v centru Slunce. Za těchto podmínek je však všechna hmota v plazmatickém skupenství. K vytvoření prostředí umožňujícího vznik plazmatu je třeba termojaderného reaktoru. Požadavky na takovýto reaktor jsou shrnuty do Lawsonova kritéria. Jeho splnění se mimo jiné blíží zařízení tokamak. Za využití silného uzavřeného magnetického pole je plasma udrženo v komoře tokamaku. Takové uspořádání však s sebou nese technickou náročnost experimentu. Pro testování materiálů a diagnostik byla postavena řada menších tokamaků, v nichž není možné udržet termojadernou fúzi. Jedním z nich je i tokamak GOLEM sloužící jako výukové zařízení na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze. Jednou z nejdůležitějších vlastností tohoto tokamaku je možnost řízení výbojů vzdáleně pomocí webového rozhraní. Toto zaměření dalo důvod k vytvoření virtuálního modelu umožňujícího přiblížení reálného tokamaku. Aby byl model jednoduše dostupný a prezentovatelný, bylo opět zvoleno internetové prostředí. K umístění grafických prvků modelu na web byla použita knihovna WebGL. Na takto vytvořený model bylo navázáno jádro fyzikálních simulací reflektujících se v grafickém modelu. Celý model je přístupný na serveru tokamaku GOLEM na adrese:
dc.description.abstractThermonuclear fusion is a potential energy source for next few centuries. In order to control this process on Earth, it is necessary to simulate conditions of Sun core. All matter is in plasma state in these conditions and therefore a thermonuclear reactor is needed to create a environment for the plasma. Requirements on such a reactor are stated in Lawson criterion. Tokamak device is except other types of thermonuclear reactor close to meet Lawson criterion. This device uses a strong closed magnetic field to confine plasma within reactor vessel. On the other hand, this set-up brings technical difficulties of the whole experiment. A lot of small tokamaks, which cannot meet fusion conditions, were build for a purpose of material and diagnostics testing. One of them is a GOLEM tokamak operating as an educational device at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University in Prague. One of the most important functions of this tokamak is a discharge remote control via web interface. This specification set the main idea of a creation of a virtual model, which would give user more specific conception of the real tokamak. In order to make the model easy accessible, internet environment has been chosen again. Graphical elements of model were placed on the web with the use of a library WebGL. Such a model was extended by a physical core of simulations, reflecting back at the graphical model. The whole program is accessible on the GOLEM server at:eng
dc.language.isoeng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectTermojaderná fúze, Fyzika plazmatu, Tokamak, 3D grafika, WebGL, Online prezentace.cze
dc.titleVirtuální model tokamaku GOLEM s reálným fyzikálním jádrem
dc.titleVirtual model of tokamak GOLEM with a real physical coreeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.date.updated2014-09-05T00:20:42Z
dc.date.accepted2014-09-04 00:00:00.0
dc.contributor.refereeŽára Jiří
dc.description.departmentkatedra fyzikycze
theses.degree.nameBc.cze
theses.degree.disciplineFyzikální inženýrstvícze
theses.degree.grantorFakulta jaderná a fyzikálně inženýrskácze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record