Show simple item record

Production of J/psi meson in U+U collisions at the STAR experiment

dc.contributor.advisorChaloupka Petr
dc.contributor.authorKukral Ota
dc.date.accessioned2014-09-04T22:19:37Z
dc.date.available2014-09-04T22:19:37Z
dc.date.issued2014-09-05
dc.date.submitted2014-09-04 05:06:01.0
dc.identifier521250431405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/50509
dc.description.abstractPři vysokoenergetických srážkách těžkých iontu vzniká nový stav silně interagující hmoty nazývaný kvark-gluonové plazma (QGP). Potlačení produkce těžkých kvarkonií uvnitř této hmoty je považováno za citlivý ukazatel dosažené teploty. Bohužel, pozorování tohoto potlačení je komplikováno přítomností jiných konkurenčních jevů. Pro rozlišení jejich vlivu na modifikaci produkce kvarkonií je třeba studovat srážky různých systémů. V této práci jsou prezentovány výsledky měření invariantního výtěžku a jaderného modifikačního faktoru J/psi ve srážkách uranu. K tomuto měření byl využit dielektronový rozpadový kanál. Použitá data byla nabrána experimentem STAR v roce 2012.
dc.description.abstractA new state of strongly interacting matter called Quark-Gluon Plasma (QGP) is created in high energy collisions of heavy nuclei. Suppression of heavy quarkonia states in QGP is predicted to be a sensitive indicator of the temperature of the created system. Unfortunately, it is complicated to dissentangle this suppression from other competing effects. Collisions of various heavy-ion systems can help us to understand different sources of quarkonia modification. This work presents the measurement of J/psi invariant yield and nuclear modification factor in U+U collisions via dielectron decay channel. The data were taken by STAR experiment in 2012.eng
dc.language.isoeng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectJ/psi, jaderný modifikační faktor, uran, srážky těžkých iontů, kvarkonia, QGP, STAR, RHICcze
dc.titleProdukce J/psi ve srážkách U+U na experimentu STAR
dc.titleProduction of J/psi meson in U+U collisions at the STAR experimenteng
dc.typediplomová prácecze
dc.date.updated2014-09-04T22:19:37Z
dc.date.accepted2014-09-02 00:00:00.0
dc.contributor.refereeTlustý Pavel
dc.description.departmentkatedra fyzikycze
theses.degree.nameIng.cze
theses.degree.disciplineExperimentální jaderná a částicová fyzikacze
theses.degree.grantorFakulta jaderná a fyzikálně inženýrskácze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record