Now showing items 1-2 of 2

  • Pracovní listy pro obor Malíř - Lakýrník 

   Author: Zeman Jan; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu didakticko-odborných materiálů pro výuku tematického celku stříkání nátěrových hmot. Zabývá se návrhem a tvorbou pracovních listů pro výuku oboru Malíř - lakýrník ve výuce odborného ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců v podniku 

   Author: Zeman Jan; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato práce si klade za cíl vymezit pojmy spojené s procesem získávání a výběru zaměstnanců, provést vlastní šetření na personálním oddělení vybrané společnos-ti a navrhnout určitá opatření pro zlepšení stávajícího procesu. ...