Now showing items 1-2 of 2

  • Mentoring jako metoda vzdělávání (nejen) ve veřejné správě 

   Author: Zelený Michael; Supervisor: Ostrejšová Dita; Opponent: Janečková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Zaměstnanecké benefity a jejich využívání 

   Author: Karolína Uzdařová; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Zelený Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých benefitů. Cílem práce je teoretické zmapování tématu zaměstnaneckých benefitů a jejich zhodnocení včetně sepsání interní směrnice o využívání benefitů pro ...